Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SectionColumn
width70%

Izbornik Završetak studija PDS odnosi se na poslijediplomske studije. U izborniku Završetak studija PDS nalaze se dvije opcije:

  • Popis studenatakojom nastavnik može dobiti popis studenata  poslijediplomskih studija kojima je mentor, komentor, tutor i sl.
  • Radna tijela - kojom nastavnik može dobiti popis radnih tijela u kojima je član ili predsjednik


Column
width30%


Panel
titleU ovom izborniku:

Children Display
Image Modified

Slika 1. Izbornik Završetak studija PDS