Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Section
Column
width70%

U izborniku Završetak studija nalazi se šest opcija:

  • Teme - omogućuje pregled, evidenciju i izmjenu tema
  • Zadaci - omogućuje pregled, evidenciju i izmjenu zadataka
  • Status studenta - omogućuje pregled statusa studenta po mentoru, zadatku u tijeku i pregled studenata koji su obranili diplomski rad
  • Izbor teme - pregled podataka o studentima koji su odabrali temu te omogućuje potvrđivanje ili poništavanje studentovog izbora
  • Izbor mentora - pregled podataka o studentima koji su odabrali mentora te omogućuje potvrđivanje ili poništavanje studentovog izbora
  • Izbor predmeta - pregled podataka o studentima koji su odabrali predmet te omogućuje potvrđivanje ili poništavanje studentovog izbora


Column
width30%


Panel
titleU ovom izborniku:

Children DisplaySlika 1. Izbornik Završetak studija