Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


SectionColumn
width70%

U izborniku Ispit nalaze se opcije:

  • Ispitni rok - omogućuje pregled ispitnih rokova i podataka o studentima koji su pristupili ispitu
  • Status studenta - omogućuje pregled podataka o statusu određenog predmeta za studente koji su ga upisali
  • Unos ocjena - služi za unos ocjena pismenog ispita i unos konačnih ocjena ispita
  • Studenti bez prava na potpis - omogućuje postavljanje zabrane potpisa za određeni predmet


Column
width30%


Panel
titleU ovom izborniku:

Children Display