Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

O modulu

Modul Nastavnički portal dio je Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), namijenjen je nastavnom osoblju visokoškolskih ustanova pomoću kojeg je moguće evidentirati: 

 • tjedni plan nastave za predmete
 • opis predmeta, literaturu, ishode učenja te izvođače predmeta za pojedinu akademsku godinu 
 • grupe za nastavu studentima upisanim na pojedini predmet
 • održanu nastavu
 • ocjene pismenog i usmenog dijela ispita
 • zabrane potpisa iz određenog predmeta
 • diplomske ili završne zadatke
 • teme završnog/diplomskog zadatka
 • završne/diplomske zadatke
 • odluke o izboru teme, mentora, predmeta

Također, moguće je pregledavati:

 • preduvjete predmeta
 • popise studenata na predmetima
 • stanje studenata po predmetima
 • popise studenata po ispitnim rokovima
 • popise studenata po statusima bitnim za završetak studija
 • rezultate anketa
 • popise studenata poslijediplomskih studija kojima je prijavljeni korisnik mentor, tutor ili dodijeljen po nekoj drugoj dužnosti
 • popise radnih tijela u kojima je prijavljeni korisnik član ili predsjednik
Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of Contents


Panel
titleIzbornici Nastavničkog portala:

Children Display

Image RemovedImage Added

Slika 1. Ekran za prijavu

...