Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info


Dobro došli!

Na ovim stranicama nalazi se dokumentacija za rad na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak. Dokumentacija je namijenjena urednicima časopisa objavljenih na Hrčku te krajnjih korisnicima portala.

Prava i obaveze urednika časopisa, izdavača, administratora časopisa, autora, korisnika i Srca kao i zadaće i način rada Savjeta Hrčka definirani su Pravilnikom Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.


hrcak mascot


Children Display
alltrue

Pretraži dokumentaciju

Page Tree Search
rootPageHrčak - dokumentacija