Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U ovom izborniku se nalaze prozori čiji se podaci koriste kao osnovne gradivne jedinice za opise postupaka vrednovanja.

U izborniku se nalaze sljedeće opcije:

Children Display

 

Save