Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Metoda upotrijebljena za pripremu izjave je samoprocjena koju je proveo Sveučilišni računski centar.

Izjava je zadnji put preispitana u rujnu 2020preispitana u listopadu 2022. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

...