Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Centar potpore ISVU-a je od jeseni krenuo s držanjem kraćih prezentacija na daljinu putem Sustava za webinare Srca, o ISVU-u i njegovim mogućnostima. Zamišljeno je da se pojedinim webinarom obradi neka tema/zaokružena cjelina koja je u tom trenutku aktualna za korisnike ISVU-a, kroz prezentaciju djelatnika Centra potpore i diskusiju/pitanja polaznika webinara.
Plan tema za jesen 2020. je:

  • Upisi na Studomatu s naglaskom na školarine i programske ugovore – 16.9.2020.
  • Boravak studenta izvan matičnog visokog učilišta – 28.10.2020.
  • Završetak studija – 25.11.2020.


Dobrodošli su svi prijedlozi i sugestije za teme budućih webinara.

...