Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Svaka fizička ili pravna osoba može postati predlagatelj zahtjeva u Registar, ali se prethodno mora registrirati u sustavu. Nakon prijave u sustav predlagatelj zahtjeva može

  • ažururati ažurirati svoje podatke - predlagatelj može ažurirati svoje osobne podatke i može ažururati listu ustanova koje predstavlja
  • predlaganje novog zahtjev za upis u Registar
  • pregledavati svoje aktivne zahtjeve - aktivni zahtjevi su zahtjevi za koje nije završen postupak vrednovanja. Predlagatelj može pregledavati detalje zahtjeva koji uključuju status zahtjeva i preuzimanje dokumenata vezanih uz zahtjev. U ovisnosti o statusu zahtjeva predlagatelj može i treba obavljati određene akcije nad aktivnom zahtjevima uključujući ažuriranje zahtjeva i učitavanje potrebnih dokumenata.
  • pregledavati svoje zaključene zahtjeve - zaključeni zahtjevi su oni za koje je završen postupak vrednovanja bilo uspješno pa je zahtjev upisan u Registar HKO ili neuspješno.

...