Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uredništvima časopisa uključenih u Hrčak omogućeno je korištenja zajedničkog alata za uređivanje i objavu časopisa Open Journal System (OJS) verzije 3.

OJS je dostupan na adresi: https://hrcak.srce.hr/ojs/.