Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width70%

Potpisivanje ugovora

Prvi korak uvođenja ISVU-a je potpisivanje Ugovora o suradnji na uspostavi, korištenju i održavanju Informacijskog sustava visokih učilišta - dodiplomski studij (ISVU) s Ministarstvom znanosti i obrazovanja o uvođenju ISVU-a te sa Srcem.

Pristup sustavu

Pristup sustavu je omogućen samo korisnicima sustava. Korisnici sustava su:

  • Studenti
  • Nastavnici, suradnici i ostali djelatnici visokog učilišta

Studenti pristupaju sustavu putem web modula Studomat.  Studenti se prijavljuju na Studomat sa AAI@EduHr identitetom, kojeg mogu preuzeti na visokom učilištu kojeg pohađaju. 
Nastavnicima, suradnicima i ostalim djelatnicima visokog učilišta ISVU koordinator na ustanovi dodjeljuje dozvole pristupa sustavu.


Column
width30%


Panel
titleNa ovoj stranici:

Table of ContentsLDAP

...

imenik u sustavu AAI@EduHr

Ustanova treba imati LDAP imenik u sustavu AAI@EduHR AAI@EduHr i sve osobe koje će koristiti ISVU trebaju imati elektronički identitet u imeniku. Više o imeniku možete pronaći na http://www.aaiedu.hr .

...