Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) objedinjuje skup više zasebnih modula, izvedenih pomoću različitih tehnologija i namijenjenih različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta. Sustav omogućuje evidenciju podataka i aktivno potpomaže odvijanje administrativnih procesa visokoškolske ustanove.
ISVU se sastoji od sljedećih modula: Studiji i studenti, Ispiti, Studomat, Kadrovi, Admin koordinator, Razredbeni postupak, Nastavnički portal, Skladište podataka, DISIS (generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma), Pregled sustava, Poslijediplomski studiji, REST API i Visoka učilišta.

...