Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Multimedia
nameupute_XML20230905.autosave.mp4
width100%80%
height100%80%


NAPOMENA

Na kartici Članci opcija JATS XML odnosi se na učitavanje i prijenos postojećih XML članaka koje su urednici samostalno izradili. Ako se XML članka izradi putem funkcionalnosti koja je integrirana u Hrčku tada se postojeći XML (ukoliko postoji) zamjenjuje s novim XML-om.