Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Desktop aplikacije su aplikacije koje je potrebno instalirati na računalo.

Children Display