Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dobro došli na stranice s dokumentacijom potrebnom za rad na alatu za uređivanje i objavu zbornika konferencijskih radova Open Monograph Press (OMP)!


Web adresa: https://hrcak.srce.hr/omp


Children Display