Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gotovi upiti


Gotovi upiti sastoje se od unaprijed pripremljenih izvještaja.

Upit se pokreće pritiskom na dugme Pokretanje upita.
Na ovoj stranici nalazi se:

  

Slika 1. Sučelje s prikazanim popisom gotovih upita

Popis gotovih upita:

Ispit

 • Analiza uspjeha na ispitima s obzirom na mjesto rođenja i prebivanja

 • Analiza uspjeha na ispitima s obzirom na srednju školu
 • Uspjeh na ispitima s obzirom na spol studenta i izvođača pismenog i usmenog ispita
 • Uspjeh na ispitima s obzirom na ustrojstvene jedinice izvođača usmenog ispita
 • Prolaznost (usmeni, pismeni, ukupno) na rokovima u tekućoj i prošloj godini
 • Povezanost ocjene na pismenom i usmenom dijelu ispita po visokim učilištima
 • Analiza uspjeha na ispitu s obzirom na vrijeme roka

 • Korelacije prolaznosti, prosjeka ocjena i broja ispita

 • Prijava/odjava ispita
 • Komisijski ispiti

Student

 • Analiza broja studenata

Upis godine

 • Upis godine: analiza temeljem financiranja
 • Izvještaj za MZOŠ - broj upisa godine po kategorijama
 • Upisani studenti po smjerovima
 • Analiza upisa nastavnih godina
 • MZOŠ - N1-N5 tablice
 • Izvještaj o uspjehu generacije i nastavku studija za Bolonjske studije

Upis predmeta

 • Broj studenata koji su odslušali (položili) neki predmet


Pokretanjem upita prikazuje se izvještaj kojeg se može kopirati i pohraniti u drugom programu. 
 • No labels