Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gotovi upiti

 

Gotovi upiti sastoje se od unaprijed pripremljenih izvještaja.

Upit se pokreće pritiskom na dugme Pokretanje upita.
Na ovoj stranici nalazi se:

 

Slika 1. Sučelje s prikazanim popisom gotovih upita

Popis gotovih upita:

Ispit

 • -10% NAJBOLJIH STUDENATA PO PROSJEKU U POSLJEDNJE DVIJE GENERACIJE
 • Analiza uspjeha na ispitima s obzirom na akademski stupanj izvođača
 • Analiza uspjeha na ispitima s obzirom na mjesto rođenja i prebivanja
 • Analiza uspjeha na ispitima s obzirom na srednju školu
 • Uspjeh na ispitima s obzirom na spol studenta i izvođača pismenog i usmenog ispita
 • Uspjeh na ispitima s obzirom na ustrojstvene jedinice izvođača usmenog ispita
 • -PROLAZNOST(USMENI, PISMENI, UKUPNO) NA ROKOVIMA U TEKUĆOJ I PROŠLOJ GODINI
 • Povezanost ocjene na pismenom i usmenom dijelu ispita po visokim učilištima
 • Analiza uspjeha na ispitu s obzirom na vrijeme roka
 • Korelacije prolaznosti, prosjeka ocjena i broja ispita
 • Prijava/odjava ispita
 • -POPIS STUDENATA SA PROSJEKOM IZNAD 4.5, UPISANOM GODINOM 2 ILI VISE I PREDMETIMA
 • -PROLAZNOST I PROSJEK OCJENA ZA VLASTITE PREDMETE I USPOREDBA SA UKUPNOM PROLAZNOŠĆU I PROSJEKOM OCJENA USTROJSTVENE JEDINICE I VISOKOG UČILIŠTA

Student

 • Analiza broja studenata

Upis godine

 • Upis godine: analiza temeljem financiranja
 • Izvještaj za samoanalizu
 • Analiza akademskih godina prema kategorijama osvojenih ECTS bodova (MZOŠ i Sveučilište)
 • Izvještaj za MZOŠ - broj upisa godine po kategorijama
 • Upisani studenti po smjerovima
 • Analiza upisa nastavnih godina
 • Analiza broja studenata prema kategoriji položenih predmeta u akademskoj godini
 • MZOŠ - N1-N5 tablice

Upis predmeta

 • Broj studenata koji su odslušali (položili) neki predmet

Upis prve komponenete predmeta

 • -ANALIZA USPJEHA PO SMJEROVIMA

 

Pokretanjem upita prikazuje se izvještaj kojeg se može kopirati i pohraniti u drugom programu. Nakon odabira ikone prikazuje se poruka kojom se korisnika obavještava da su dobiveni rezultati kopirani, te da je potrebno odabrati program u koji se rezultati upita žele nalijepiti.


Slika 2. Analiza uspjeha na ispitima s obzirom na akademski stupanj izvođača

 

 

 • No labels