Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opcija Detaljni upiti omogućuje dobivanja izvještaja na temelju uvjeta koje korisnik sam zadaje.  

Definiranje upita se pokreće pritiskom na dugme Pokretanje upita.

Označavanjem upita, na desnoj strani radnog područja prikazuje se opis upita i popis atributa po kojima se može prikazati izvještaj.Slika 1. Odabir upitaPritiskom na dugme Pokretanje upita moguće je definirati kriterije za prikaz izvještaja.

Slobodan tekst koji se upisuje nije osjetljiv na velika i mala slova, tako da se može upisivati Statistika, statistika, StATiSTiKa, i uvijek će biti prikazani isti rezultati.

  

Slika 2. Upit Pregled prijava i odjava ispita

Pritiskom na ikonu  moguće je definirati kolone koje će se prikazati u izvještaju.

  

Slika 3. Definiranje stupaca koji će se prikazivati u tablici s rezultatima

Pritiskom na ikonu  pokreće se izvršavanje upita prema zadanim parametrima i prikazuju se rezultati upita koji se mogu kopirati i pohraniti u drugom programu. Nakon odabira ikone  prikazuje se poruka kojom se korisnik obavještava da su dobiveni rezultati kopirani, te da je potrebno odabrati program u koji se rezultati upita žele nalijepiti.

Slika 4. Dobiveni rezultati nakon pokretanja upita


  • No labels