Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Izmijenjeni su moduli Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji, Ispiti, Studomat, Nastavnički portal i Visoka učilišta, te ISVU REST API.

Novosti:

1. U svim navedenim aplikacijama implementirana je podrška za višejezičnost ishoda učenja predmeta - od sada je ishode učenja predmeta moguće evidentirati i na engleskom jeziku, u desktop modulima Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji i Ispiti (prozor Predmet u akademskoj godini, https://wiki.srce.hr/x/74IZ), kao i na Nastavničkom portalu (https://wiki.srce.hr/x/0YCZAg) te putem ISVU REST API-ja (https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predmetuakademskojgodini/ishodiucenja/index.html). Na engleskom sučelju modula Visoka učilišta i Studomat, omogućen je prikaz ishoda učenja predmeta na engleskom jeziku.

Izdvojili bismo još i dvije nove mogućnosti u modulima Studiji i studenti i Poslijediplomski studiji:

2. Implementirana je mogućnost evidencije napomena uz studenta, slično kao što je to ranije uvedeno za osobe u modulu Kadrovi. Napomene se mogu evidentirati:
- uz studenta na visokom učilištu (na kartici Napomene uz studenta na visokom učilištu) i uz pojedini studentov studij (na kartici Napomene uz studentov studij), oboje u prozoru Student na visokom učilištu (https://wiki.srce.hr/x/YYIZ), odnosno Student poslijediplomskog studija na visokom učilištu (https://wiki.srce.hr/x/YoEZ)
- uz pojedini upisni list na kartici Napomene u prozoru Upis godine na visokom učilištu (https://wiki.srce.hr/x/qoIZ , odnosno https://wiki.srce.hr/x/W4AZ).
Dostupan je i prozor Pregled napomena uz studenta, u kojem su na jednom mjestu vidljive sve napomene za pojedinog studenta, u izborniku Student ((https://wiki.srce.hr/x/ggL7Aw)) i kao alat u prozoru Student na visokom učilištu (https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671557#Obja%C5%A1njenjepodataka-Alati), odnosno Student poslijediplomskog studija na visokom učilištu (https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=1671522#Studentposlijediplomskogstudijanavisokomu%C4%8Dili%C5%A1tu-Alati).

3. Novi način evidencije raznih zabranjenih akcija studentu, izbornik Student, prozor Zabrana studentu (https://wiki.srce.hr/x/cgL7Aw), neovisno o činjenicama vodi li visoko učilište školarine kroz ISVU ili ne, odnosno kasni li student s plaćanjem školarine ili ne. Za sada je u novom prozoru Zabrana studentu moguće evidentirati zabranu upisa godine i zabranu pristupa Studomatu, no u narednom periodu ova funkcionalnost će biti proširena i drugim zabranama.

  • No labels