Izdane su nove verzije aplikacija Poslijediplomski studiji, Studiji i studenti, Kadrovi, Admin koordinator i Studomat.

Uz dosta manjih izmjena navedenih aplikacija, najznačajnije izmjene odnose se na aplikaciju Poslijediplomski studiji. Omogućeno je evidentiranje završetka studija i storna završetka studija studentima poslijediplomskih studija. Završetak studija moguće je evidentirati nakon evidentiranja podataka o obrani rada pomoću opcije Studentov završni rad (radi se o preimenovanoj opciji Završetak studija). Detalji o evidenciji podataka vezanih uz završetak poslijediplomskog studija mogu se naći u uputama na poveznici https://wiki.srce.hr/x/gIAZ

U prozor Parametri ustanove (Studiji i studenti) dodan je novi parametar ustanove, Kontakt URL. Tu se može evidentirati poveznica koja vodi na stranicu s kontakt podacima visokog učilišta i/ili njegovih službi (kao što je, primjerice, studentska referada). Taj podatak se studentima prikazuje na Studomatu.

Izdvajamo još i izmjenu aplikacije Kadrovi koja će biti zanimljiva visokim učilištima koja održavaju AAI@EduHr imenike kroz ISVU. Omogućeno je izdavanje AAI lozinke djelatnicima i vanjskim suradnicima i u prozoru Osoba, pomoću opcije Stvori i ispiši AAI lozinku. Detalji su u uputama na poveznici https://wiki.srce.hr/x/vYMZ

  • No labels