Modul za uvoz podataka (slika 1. Uvoz podataka) je dostupan kroz aplikaciju Evidencija studentskih prava. U padajućem izborniku Evidencija studentskih prava odaberite opciju uvoz podataka.

Kroz ovaj modul moguće je uvesti sljedeće podatke:

 1. matične podatke o studentima (koriste samo ustanove koje ne vode podatke kroz ISVU)
 2. podatke o upisima godina zajedno s matičnim podacima studenta (koriste samo ustanove koje ne vode podatke kroz ISVU)
 3. podatke o osvojenim ECTS bodovima (koriste samo ustanove koje ne vode podatke kroz ISVU)
 4. podatke o težinskom prosjeku ocjena na studiju (koriste sve ustanove na kojima se izvode studiji iz STEM područja za potrebe STEM stipendija)


Slika 1. Uvoz podataka


Prilikom uvoza CSV datoteke, automatski se radi provjera iste, ukoliko je neka greška vezano uz format datoteke ili format podataka, aplikacija vraća grešku i ne sprema ništa u bazu, dok god nije učitana potpuno ispravna datoteka.
Svaki string koji sadrži razmak je potrebno staviti unutar dvostrukih navodnika (").
Ako je naznačeno da neko polje nije obavezno to znači da ta kolona i dalje mora postojati unutar headera CSV datoteke.

Upute za format datoteke:

Format datoteke za unos matičnih podataka

 • Napomena: Podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu. Za polja ODP, ODS i OD unose se oznake prema ISO standardu 3166 za šifriranje država.
 • Prva linija CSV datoteke mora imati definirane sljedeće kolone: OIB,JMBG,Ime,Prezime,SifVU,MatBrStudenta,Spol,DatumRodjenja,ODP,POMP,AP,ODS,POS,AS,Telefon,OD,JMBAG

Ime polja

Opis polja

Max. duljina i
sadržaj polja

Obavezno

OIB

OIB studenta

11 znamenki

da

*JMBG

Jedinstveni matični broj građana. Ukoliko je vlasnik strani državljanin, umjesto JMBG upisuje se podatak o broju putovnica i oznaka državljanstva

13 znakova

ne

Ime

Ime studenta

do 40 znakova

da

Prezime

Prezime studenta

do 40 znakova

da

SifVU

Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

do 4 znamenke

da

*MatBrStudenta

Jedinstveni matični broj evidencije vlasnika u vašoj ustanovi

do 10 znakova

ne

Spol

M ili Ž

1 znak

da

DatumRodjenja

Datum oblika dd.MM.yyyy (za npr 3.5.2012. treba pisati 03.05.2012.)

10 znakova

da

*ODP

Oznaka države prebivališta

2 znaka

ne

*POMP

Poštanska oznaka države prebivališta

do 12 znakova

ne

*AP

Adresa u mjestu prebivališta

do 40 znakova

ne

*ODS

Oznaka države stanovanja

2 znaka

ne

*POS

Poštanska oznaka mjesta stanovanja

do 12 znakova

ne

*AS

Adresa u mjestu stanovanja

do 40 znakova

ne

*Telefon

Telefonski broj u mjestu stanovanja (broj ne treba sadržavati pozivne brojeve države i mjesta)

do 15 znakova

ne

OD

Oznaka državljanstva

2 znaka

da

*JMBAG

Jedinstveni matični broj akademskog građana

10 znamenki

da

Format datoteke za unos matičnih podataka i podataka o upisima godina

 • Napomena: Podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu. Za polja ODP, ODS i OD unose se oznake prema ISO standardu 3166 za šifriranje država.
 • Prva linija CSV datoteke mora imati definirane sljedeće kolone: OIB,JMBG,Ime,Prezime,SifVU,MatBrStudenta,Spol,DatumRodjenja,ODP,POMP,AP,ODS,POS,AS,Telefon,OD,AkademskaGodina,GodinaKojuUpisuje,IndikatorUpisa,SifStudija,JMBAG

Ime polja

Opis polja

Max. duljina i
sadržaj polja

Obavezno

OIB

OIB studenta

11 znamenki

da

*JMBG

Jedinstveni matični broj građana. Ukoliko je vlasnik strani državljanin, umjesto JMBG upisuje se podatak o broju putovnica i oznaka državljanstva

13 znakova

ne

Ime

Ime studenta

do 40 znakova

da

Prezime

Prezime studenta

do 40 znakova

da

SifVU

Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

do 4 znamenke

da

*MatBrStudenta

Jedinstveni matični broj evidencije vlasnika u vašoj ustanovi

do 10 znakova

ne

Spol

M ili Ž

1 znak

da

DatumRodjenja

Datum oblika dd.MM.yyyy (za npr 3.5.2012. treba pisati 03.05.2012.)

10 znakova

da

*ODP

Oznaka države prebivališta

2 znaka

ne

*POMP

Poštanska oznaka države prebivališta

do 12 znakova

ne

*AP

Adresa u mjestu prebivališta

do 40 znakova

ne

*ODS

Oznaka države stanovanja

2 znaka

ne

*POS

Poštanska oznaka mjesta stanovanja

do 12 znakova

ne

*AS

Adresa u mjestu stanovanja

do 40 znakova

ne

*Telefon

Telefonski broj u mjestu stanovanja (broj ne treba sadržavati pozivne brojeve države i mjesta)

do 15 znakova

ne

OD

Oznaka državljanstva

2 znaka

da

AkademskaGodina

Akademska godina (na primjer: 2012 za ak. godinu 2012./2013.)

4 znamenke

da

GodinaKojuUpisuje

Godina studija koja se upisuje (1,2,3,4,5)

1 znamenka

da

IndikatorUpisa

R - upisuje godinu prvi put (redoviti studij)

U - uvjetno upisuje godinu (redoviti studij)

P - ponavlja godinu - računa se u ponavljanje (redoviti studij)

B - ponavlja godinu - ne računa se u ponavljanje (redoviti studij)

E - prekid studija A - upisuje apsolventski rok (redoviti studij)

W - upisuje godinu prvo put (izvanredan studij)

X - ponavlja godinu - računa se u ponavljanje (izvanredan studij)

Y - ponavlja godinu - ne računa se u ponavljanje (izvanredan studij)

1 znak

da

SifStudija

Šifra studija na ustanovi

do 5 znamenki

da

*JMBAG

Jedinstveni matični broj akademskog građana

10 znamenki

da

Format datoteke za uvoz ECTS bodova

 • Napomena: Sva polja su obavezna, podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu
 • Prva linija CSV datoteke mora imati sljedeće kolone: JMBAG,SifVU,SifStudija,AkademskaGodina,Bodovi

Ime polja

Opis polja

Max. duljina i
sadržaj polja

Obavezno

JMBAG

Jedinstveni matični broj akademskog građana

10 znamenki

da

SifVU

Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

do 4 znamenke

da

SifStudija

Šifra studija na ustanovi

do 5 znamenki

da

AkademskaGodina

Akademska  godina (na primjer: 2012 za ak godinu 2012./2013.)

4 znamenke

da

Bodovi

Decimalni podataka oblika xxx.x. Koristi se točka (.) za odvajanje decimala (maksimalno 1 decimala); vrijednost mora biti > 0

do 5 znamenki

da

Format datoteke za uvoz podataka o težinskom prosjeku ocjena na studiju (za STEM stipendije)

 • Napomene:
  • Težinski prosjek ocjena je potrebno unijeti za sve studente koji su upisani u redovitom statusu u tekuću akademsku godinu (uključujući i status ponavljanja godine) na studije koji su dio STEM područja znanosti u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 70/23).
  • težinski prosjek ocjena odnosi se na ukupni težinski prosjek ocjena na studiju u prethodnim akademskim godinama! Za naznačenu akademsku godinu 2023./2024. (godina dodjele stipendije) se očekuje TEŽINSKI prosjek položen do akademske godine 2022./2023. Ovo uključuje SVE prethodne godine studija - ako je student trenutno upisan na treću godinu, težinski prosjek ocjena treba uključivati ocjene s prve i druge godine.
  • Ako su uvezeni podatci neispravni, molimo ponovite postupak.
  • Visoka učilišta koja svoje studente vode kroz ISVU mogu pratiti sljedeće upute za generiranje datoteke: Priprema datoteke za uvoz podataka o prosjeku ocjena na studiju u ISSP (samo za visoka učilišta koja svoje studente vode kroz ISVU)
 • Prva linija CSV datoteke mora imati sljedeće kolone: JMBAG,SifVU,SifStudija,AkademskaGodina,ProsjekOcjena

Ime polja

Opis polja

Max. duljina i
sadržaj polja

Obavezno

JMBAG

Jedinstveni matični broj akademskog građana

10 znamenki

da

SifVU

Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

do 4 znamenke

da

SifStudija

Šifra studija na ustanovi

do 5 znamenki

da

AkademskaGodina

Godina dodjele stipendija (tekuća akademska godina, na primjer: 2023 za ak godinu 2023./2024.)

4 znamenke

da

ProsjekOcjena

Decimalni podatak oblika x.xxx. Koristi se točka (.) za odvajanje decimala (maksimalno 3 decimale); vrijednost mora biti >= 2.000 te <= 5.000.

do 5 znamenki

da


 • No labels