Kod modul za uvoz podataka (slika 1. Uvoz podataka) moguće je uvesti sljedeće podatke:

 1. matične podatke o studentima (koriste samo ustanove koje ne vode podatke kroz ISVU)
 2. podatke o upisima godina zajedno s matičnim podacima studenta (koriste samo ustanove koje ne vode podatke kroz ISVU)
 3. podatke o osvojenim ECTS bodovima (koriste samo ustanove koje ne vode podatke kroz ISVU)
 4. podatke o prosjeku ocjena na studiju (koriste sve ustanove na kojima se izvode studiji iz STEM područja za potrebe STEM stipendija)


Slika 1. Uvoz podataka
Prilikom uvoza CSV datoteke, automatski se radi provjera iste, ukoliko je neka greška vezano uz format datoteke ili format podataka, aplikacija vraća grešku i ne sprema ništa u bazu, dok god nije učitana potpuno ispravna datoteka.
Svaki string koji sadrži razmak je potrebno staviti unutar dvostrukih navodnika (").
Ako je naznačeno da neko polje nije obavezno to znači da ta kolona i dalje mora postojati unutar headera CSV datoteke.

Format datoteke za unos matičnih podataka

Podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu. Za polja ODP, ODS i OD unose se oznake prema ISO standardu 3166 za šifriranje država.
Prva linija CSV datoteke mora imati definirane sljedeće kolone:

 • OIB,JMBG,Ime,Prezime,SifVU,MatBrStudenta,Spol,DatumRodjenja,ODP,POMP,AP,ODS,POS,AS,Telefon,OD,JMBAG

  Ime polja

  Opis polja

  Max. duljina i
  sadržaj polja

  Obavezno

  OIB

  OIB studenta

  11 znamenki

  da

  *JMBG

  Jedinstveni matični broj građana. Ukoliko je vlasnik strani državljanin, umjesto JMBG upisuje se podatak o broju putovnica i oznaka državljanstva

  13 znakova

  ne

  Ime

  Ime studenta

  do 40 znakova

  da

  Prezime

  Prezime studenta

  do 40 znakova

  da

  SifVU

  Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

  do 4 znamenke

  da

  *MatBrStudenta

  Jedinstveni matični broj evidencije vlasnika u vašoj ustanovi

  do 10 znakova

  ne

  Spol

  M ili Ž

  1 znak

  da

  DatumRodjenja

  Datum oblika dd.MM.yyyy (za npr 3.5.2012. treba pisati 03.05.2012.)

  10 znakova

  da

  *ODP

  Oznaka države prebivališta

  2 znaka

  ne

  *POMP

  Poštanska oznaka države prebivališta

  do 12 znakova

  ne

  *AP

  Adresa u mjestu prebivališta

  do 40 znakova

  ne

  *ODS

  Oznaka države stanovanja

  2 znaka

  ne

  *POS

  Poštanska oznaka mjesta stanovanja

  do 12 znakova

  ne

  *AS

  Adresa u mjestu stanovanja

  do 40 znakova

  ne

  *Telefon

  Telefonski broj u mjestu stanovanja (broj ne treba sadržavati pozivne brojeve države i mjesta)

  do 15 znakova

  ne

  OD

  Oznaka državljanstva

  2 znaka

  da

  *JMBAG

  Jedinstveni matični broj akademskog građana

  10 znamenki

  da

  Format datoteke za unos matičnih podataka i podataka o upisima godina

  Podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu. Za polja ODP, ODS i OD unose se oznake prema ISO standardu 3166 za šifriranje država.
  Prva linija CSV datoteke mora imati definirane sljedeće kolone:
 • OIB,JMBG,Ime,Prezime,SifVU,MatBrStudenta,Spol,DatumRodjenja,ODP,POMP,AP,ODS,AS,Telefon,OD,AkademskaGodina,GodinaKojuUpisuje,IndikatorUpisa,SifStudija,JMBAG

  Ime polja

  Opis polja

  Max. duljina i
  sadržaj polja

  Obavezno

  OIB

  OIB studenta

  11 znamenki

  da

  *JMBG

  Jedinstveni matični broj građana. Ukoliko je vlasnik strani državljanin, umjesto JMBG upisuje se podatak o broju putovnica i oznaka državljanstva

  13 znakova

  ne

  Ime

  Ime studenta

  do 40 znakova

  da

  Prezime

  Prezime studenta

  do 40 znakova

  da

  SifVU

  Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

  do 4 znamenke

  da

  *MatBrStudenta

  Jedinstveni matični broj evidencije vlasnika u vašoj ustanovi

  do 10 znakova

  ne

  Spol

  M ili Ž

  1 znak

  da

  DatumRodjenja

  Datum oblika dd.MM.yyyy (za npr 3.5.2012. treba pisati 03.05.2012.)

  10 znakova

  da

  *ODP

  Oznaka države prebivališta

  2 znaka

  ne

  *POMP

  Poštanska oznaka države prebivališta

  do 12 znakova

  ne

  *AP

  Adresa u mjestu prebivališta

  do 40 znakova

  ne

  *ODS

  Oznaka države stanovanja

  2 znaka

  ne

  *POS

  Poštanska oznaka mjesta stanovanja

  do 12 znakova

  ne

  *AS

  Adresa u mjestu stanovanja

  do 40 znakova

  ne

  *Telefon

  Telefonski broj u mjestu stanovanja (broj ne treba sadržavati pozivne brojeve države i mjesta)

  do 15 znakova

  ne

  AkademskaGodina

  Akademska godina (na primjer: 2012 za ak. godinu 2012./2013.)

  4 znamenke

  da

  GodinaKojuUpisuje

  Godina studija koja se upisuje (1,2,3,4,5)

  1 znamenka

  da

  IndikatorUpisa

  R - upisuje godinu prvi put (redoviti studij) U - uvjetno upisuje godinu (redoviti studij) P - ponavlja godinu - računa se u ponavljanje (redoviti studij) B - ponavlja godinu - ne računa se u ponavljanje (redoviti studij) E - prekid studija A - upisuje apsolventski rok (redoviti studij) W - upisuje godinu prvo put (izvanredan studij) X - ponavlja godinu - računa se u ponavljanje (izvanredan studij) Y - ponavlja godinu - ne računa se u ponavljanje (izvanredan studij)

  1 znak

  da

  SifStudija

  Šifra studija na ustanovi

  do 5 znamenki

  da

  *JMBAG

  Jedinstveni matični broj akademskog građana

  10 znamenki

  da

  Format datoteke za uvoz ECTS bodova

  Sva polja su obavezna, podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu
  Prva linija CSV datoteke mora imati sljedeće kolone:
 • JMBAG,SifVU,SifStudija,AkademskaGodina,Bodovi

  Ime polja

  Opis polja

  Max. duljina i
  sadržaj polja

  Obavezno

  JMBAG

  Jedinstveni matični broj akademskog građana

  10 znamenki

  da

  SifVU

  Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

  do 4 znamenke

  da

  SifStudija

  Šifra studija na ustanovi

  do 5 znamenki

  da

  AkademskaGodina

  Akademska  godina (na primjer: 2012 za ak godinu 2012./2013.)

  4 znamenke

  da

  Bodovi

  Decimalni podataka oblika xxx,x. Koristi se zarez (,) za odvajanje decimala (maksimalno 1 decimala); vrijednost mora biti > 0

  do 5 znamenki

  da

  Format datoteke za uvoz podataka o prosjeku ocjena na studiju

  NAPOMENA: prosjek ocjena odnosi se na ukupni prosjek ocjena na studiju u prethodnim akademskim godinama!
  Prva linija CSV datoteke mora imati sljedeće kolone:
 • JMBAG,SifVU,SifStudija,AkademskaGodina,ProsjekOcjena

  Ime polja

  Opis polja

  Max. duljina i
  sadržaj polja

  Obavezno

  JMBAG

  Jedinstveni matični broj akademskog građana

  10 znamenki

  da

  SifVU

  Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u

  do 4 znamenke

  da

  SifStudija

  Šifra studija na ustanovi

  do 5 znamenki

  da

  AkademskaGodina

  Akademska  godina (na primjer: 2012 za ak godinu 2012./2013.)

  4 znamenke

  da

  ProsjekOcjena

  Decimalni podatak oblica x,xxx. Koristi se zarez (,) za odvajanje decimala (maksimalno 3 decimale); vrijednost mora biti >= 2,000 te <= 5,000.

  do 5 znamenki

  da

 • No labels