Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Format datoteke za uvoz podataka o prosjeku ocjena na studiju Struktura zapisa ASCII datoteke: 


JMBAG#SifVU#SifStudija#AkademskaGodina#ProsjekOcjena 


Ime poljaOpis poljaMaksimalna duljina i sadržaj polja

Obavezno

JMBAGJedinstveni matični broj akademskog građana. 10 znamenkiDA
SifVUJedinstveni (matični) broj ustanove (podatak će biti dojavljen ustanovi iz CAP-a).4 znamenke DA
SifStudijaŠifra studija na ustanovi. do 5 znamenki DA
AkademskaGodinaAkademska godina (na primjer: 2017 za ak. godinu 2017. / 2018.).

4 znamenke

DA
ProsjekOcjena Decimalni podatak oblika x,xxx. Koristi se zarez (,) za odvajanje decimala (maksimalno 3 decimale); vrijednost mora biti >= 2,000 te <= 5,000.do 4 znamenke DA


Postupak pripreme podatak za uvoz

1.Potrebno je kroz 'Upis godine na visokom učilištu' dohvatiti studente za koje će se uvoziti podaci u ISSP.


2.U Alatima kliknuti na 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek'.


3.Nakon klika na 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek' automatski se otvara pomoćni prozor 'Osvojeni ECTS bodovi i ostvareni prosjek'.

 • U ovom pomoćnom prozoru možete odabrati uvoz podataka 'Za trenutno prikazani zapis' ili 'Za sve dohvaćene paralelne studije studenata'.
 • Ostvareno u periodu: datum od: — datum do:  - Unos perioda u kojem su ostvareni ECTS bodovi i prosjek.


4.Nakon podešavanja kriterija, akcijom Prihvata otvara se novi prozor 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek'.


 • Stupce treba poredati kako je prikazano na slici iznad: JMBAG-Visoko učilište - Prosjek ocjena.
 • Stupce možete poredati povlačenjem istih mišom lijevo desno ili uključivanjem opcije 'Izbor vidljivih polja i kriterija sortiranja' pri čemu podesite sortiranje prema slici niže.
 • Sortiranje zapisa po prosjeku - klikom na stupac 'Prosjek ocjena' (crvena strelica), dobiveni rezultati će se sortirati po prosjeku.5. Izvoz podataka se radi na način da se iz prozora 'Osvojeni ECTS bodovi i prosjek' pokrene 'Spremanje podatak u datoteku - Ctrl + S', pri čemu se otvara novi prozor za odabir mjesta spremanja datoteke.


 • Za potrebe uputa, mi smo na radnoj površini kreirali mapu 'Uvoz-ISSP' u koju je pohranjena datoteka 'ess1.txt'.
 • Ime datoteke smo postavili na ess1 jer pripremamo studente za uvoz u ISSP koji su upisali Element strukture studija 1.
 • U ime datoteke smo uključili i ekstenziju '.txt' tako da se datoteka izveze u formatu pogodnom za daljnju obradu pomoću uređivača teksta 'Notepad'.


6. Dorada izvedene datoteke.

 • Izgled datoteke otvorene u tekstualnom uređivaču 'Notepad'.
 • Iz izvezene datoteke je potrebno obrisati zapise za studente kojima je prosjek 0.00 (označeni plavo na donjoj slici)


 • izvezeni podaci u datoteci su (boldano) → JMBAG#SifVU#SifStudija#AkademskaGodina#ProsjekOcjena  pa je potrebno dodati šifru studija i akademsku godinu.

  1.korak: označiti cijeli zapis - Ctrl+A.
  2.korak: otvoriti prozor za zamjenu znakova - Ctrl +H.
  3.korak: u polje 'Find what' utipkati #203 pri čemu 203 predstavlja šifru visokog učilišta.
  4. korak: u polje 'Replace with' utipkati #203#1#2017 pri čemu broj jedan predstavlja šifru elementa strukture studija za koji smo na početku dohvatili studente, a mora se zamijeniti sa šifrom studija kojem pripada taj element (a koji postoji u ISSP-u). 2017 predstavlja akademsku godinu za koju nam je potreban uvoz u ISSP.
  5. korak: pritisnuti 'Replace All'.
  6.korak: ponoviti korake od 1 do 5, pri čemu u polje 'Find what' unosite interpunkcijski znak točku (.), a u polje 'Replace with' unosite interpunkcijski znak zarez (,) jer je potrebno decimale u prosjeku odvojiti zarezom, umjesto točkom.
  Ovim postupkom su dodani podaci koji fale prilikom izvoza iz ISVU.

7.Izgled i spremanje konačne datoteke spremna za uvoz u ISSP. • No labels