Vrijeme održavanja

13:00 - 15:00

Mjesto održavanja

Online (Zoom)

Prisutni

Ispričali se

Dnevni red

 1. Status poslova dogovorenih na prethodnom sastanku
 2. Centralno pregledavanje Dabra
 3. Objekt Zbirka (kolekcija, kontejner)
 4. Podrška za Office Open XML (docx, xsls, pptx) i Microsoft Office formate (doc, xsl, ppt)
 5. Politike: matapodataka, podataka, privatnosti..., izjava o pristupačnosti
 6. Request a copy
 7. Rad Koordinacijskog odbora

Bilješke

 1. Status poslova dogovorenih na prethodnom sastanku:

  1. Funkcionalnost dodavanja naslovnice (engl. cover page) implementirana je na repozitorijima SuZg, MEF-a, FFZG-a, ZIR i DR. Uočeni problemi:

   • PDF koji nastaje nakon dodavanja naslovnice nije PDF/A.

   • Nejasno je hoće li roboti npr. tražilice nekako drugačije tretirati PDF-ove koji se svakodnevno mijenjaju jer u sebi imaju datum preuzimanja.

   • Naslovnica se dodaje na upit (on-the-fly) jer u sebi sadrži datum preuzimanja što povremeno uzrokuje značajnije opterećenje poslužitelja. Ako ne pronađemo rješenje s kojim bi izbjegli povremena preopterećenja, naslovnice će se isporučivati bez datuma preuzimanja.

  2. Skraćen prikaz zapisa implementiran je kod pregledavanja i pretraživanja objekata te u zaglavljima stranica, preostaje implementacija skraćenog prikaza na popisu zadnje dodanih objekata.

 2. Centralno pregledavanje Dabra

  1. FFZG i Srce su napravili analizu problema s indeksiranjem radova u Google Scholar-u i pokušat će od tima Google Scholar-a dobiti odgovore zašto neki radovi nisu indeksirani

  2. FFZG i IRB će za sljedeći sastanak provjeriti koje su opcije pravno dozvoljene (smiju li stranica zapisa i datoteke biti dostupni kroz web centralnog pretraživanja)

  3. NSK nabavlja discovery sustav

   1. Poželjno je uključivanje jednog centralnog Dabar repozitorij u discovery sustav; funkcionalnost je potrebna čim prije

   2. Privatne ustanove nemaju pristup discovery-u pa je upitno hoće li se složiti s time da budu uključeni u discovery sustav

   3. Eventualne nedoumice oko prava distribuiranja metapodataka bi riješilo da ustanove prihvate CC0 licenciju u polici matapodataka; FFZG će pripremiti draft politike (točka 5.)

 3. Objekt Zbirka (kolekcija, kontejner)

  1. Odnosi se na opis kojim bi se više objekata moglo obuhvatiti u virtualnu zbirku (ne objava više datoteka s jednim opisom)

  2. NSK je pripremila draft metapodatkovnog opisa temeljem Digitalnih zbirki NSK (https://digitalna.nsk.hr/pb/): zbirka-metapodaci-draft-20200908.xlsx

  3. Draft će u narednih mjesec dana (do ) doraditi RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore

  4. Zbirka treba imati zaseban URL i treba se moći citirati. NSK će provjeriti hoće li se zbirkama dodjeljivati URN:NBN.

 4. Podrška za Office Open XML (docx, xslx, pptx) i Microsoft Office formate (doc, xsl, ppt)

  1. Temeljem prijedloga RS za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva donesena je odluka: od  dozvoljava se pohrana isključivo Office Open XML formata datoteka, a ne i MS Office formata za sve vrste objekata u Dabru. Za potrebe migracije sadržaja iz vanjskih repozitorija u repozitorije u Dabru putem Dabar REST API-ja bit će dozvoljena pohrana MS Office formata. Pojašnjenje: MS Office alati spremaju predefinirano (default) u Office Open XML formatima od 2007. godine pa možemo pretpostaviti da korisnici MS Office alata imaju dostupnu mogućnost spremanja u Office Open XML formatu i da eventualne MS Office formate mogu lako konvertirati u Office Open XML formate.

 5. Politike: matapodataka, podataka, privatnosti..., izjava o pristupačnosti

  1. alat koji olakšava kreiranje politika: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/policytool/

  2. FFZG će za sljedeći sastanak pripremiti draft politika metapodataka i podataka

  3. Srce je objavilo Izjavu o pristupačnosti za svoj repozitorij: https://repozitorij.srce.unizg.hr/izjava-o-pristupacnosti. NSK će provjeriti može li istu izjavu implementirati na repozitorijima za koje je nadležna.

 6. Request a copy (RaC)

  1. Repozitoriji ZIR, DR i UniZg nemaju uključenu mogućnost RaC jer je NSK dobivala velik broj korisničkih upita. S nedavnim promjenama upit korisnika više ne odlazi urednicima zbirnog repozitorija, nego repozitorija u kojem je rad inicijalno pohranjen pa se ne očekuje veći broj upita prema NSK. Zaključak: NSK će privremeno uključiti funkcionalnost RaC na repozitorijima za koje je zadužena. 

  2. Srce će za sljedeći sastanak pripremiti broj RaC upita i odgovora.

 7. Rad koordinacijskog odbora

  1. KO će do kraja godine održavati sastanke jednom mjesečno prema unaprijed dogovorenom terminskom planu.