Vrijeme održavanja

 12:00 - 15:00

Mjesto

Sveučilišni računski centar (Srce)

Prisutni

Ispričali se

Dnevni red

 1. Definiranje svrhe i sadržaja naslovnice (engl. cover page)
 2. Migracija iz EPrints repozitorija u repozitorije u Dabru
 3. Proširenje funkcionalnosti samoarhiviranja
  1. slanje metapodataka autoru rada
  2. pojašnjenje na koji način se pohranjuje rad u zatvorenom pristupu
 4. Proširivanje popisa uloga (role) u sustavu
 5. Uključivanje repozitorija u EBSCO discovery
 6. Centralni portal za pregledavanje svih radova u Dabru
 7. Izbornik studijskih programa

Bilješke

TemaBilješke

1. Definiranje svrhe i sadržaja naslovnice (engl. cover page)

 • naslovnu stranica dodavat će se svim vrstama objekata u PDF formatu
 • naslovnica treba sadržavati:
  • logotip ustanove odgovorne za sadržaj (pod uvjetom da je logotip unesen u postavkama repozitorija)
  • naslov i podnaslov repozitorija na engleskom jeziku
  • naslov objekta (bez labele)
  • autori (bez labele) - maksimalno 10 autora nakon čega slijedi "..."
  • vrsta objekta (bez labele, na engleskom jeziku - vršna npr. rad u časopisu, knjiga...)
  • verzija rada koja je pohranjena (bez labele, npr. published, preprint...)
  • objava (bez labele) za ove vrste objekata:
   • naslov časopisa za članke
   • naslov knjige za poglavlja knjige
   • naslov zbornika za rad objavljen u zborniku
  • godina (bez labele)

  • volumen, stranice (bez labele) - kada postoji podatak

  • "Permanent link: URN"

  • DOI kao link (bez labele) prema uputi Crossref-a

  • Rights / licence(s): Tekstualni link

  • Download date: YYYY-MM-DD

 • potrebno razraditi:

  • treba li i na koji način dodati informaciju putem kojih je repozitorija rad dostupan?

  • dodaje li se na nacionalnim i sveučilišnim repozitorijima njihovo obilježje?

  • dodaje li se logo Srca ili Dabra (prijedlog Srca)?
 • odlučeno je da na naslovnicu ne ide referenca formirana prema nekom određenom citatnom stilu jer jedan stil neće odgovarati svim repozitorijima


 • prikaz i sadržaj naslovnice će testirati MEF i FFZG
 • RS za korisničke funkcionalnosti će provesti testiranje na većem uzorku radova i repozitorija (5 repozitorija po 30 različitih vrsta radova) pri čemu će je potrebno obratiti pozornost na eventualne nedostatke koji mogu biti posljedica korištenja alata pdftk:
  • ponekad je rezultirajući PDF lošije kvalitete: izgube se bookmarci, linkovi, fontovi...
  • izgubi se PDF/A tj. rezultat je PDF (ovo nije problem jer je PDF/A pohranjen u Dabru)
  • izrada cover page-a za velike pof datoteke može potrajati predugo npr. za PDF od 50 MB i do 10 sekundi 
  • tim Dabra trebat će pratiti kako dodavanje naslovnica utječe na rad servera

2. Migracija iz EPrints repozitorija u repozitorije u Dabru

FSB je odradio kopiranje 4000+ radova iz EPrints repozitorija u repozitorij u Dabru pa ćemo vidjeti mogu li ostali repozitoriji koristiti razvijenu programsku podršku.

3. Proširenje funkcionalnosti samoarhiviranja

RS za ocjenske radove je predložila da se samoarhiviranje ocjenskog rada proširi s programskom logikom koja u trenu slanja rada na objavu autoru (osobi koja je samoarhivirala) pošalje mail sa svim unesenim metapodacima kako bi autoru ostao "dokaz" što je unio i napravio: 2019-06-12 Sastanak Radne skupine za ocjenske radove.

Odluka KO je da je potrebno implementirati taj prijedlog na svim vrstama objekata.


S obzirom da kod samoarhiviranja nije ponuđena opcija "zatvoreni pristup" predloženo je da se u sučelje repozitorija doda napomena: "Za potpuno zatvaranje pristupa radu, obratite se s obrazloženjem na kontakt urednika repozitorija."

Odluka KO je da se takva napomena ne stavlja.

4. Proširivanje popisa uloga (role) u sustavu

Iva MZ i Ljiljana JM definirat će prijedlog nove uloge koja je potrebna FFZG-u.

5. Uključivanje repozitorija u EBSCO discovery

Vezano uz uključivanje Dabra u EBSCO - Lea će kontaktirati osobu iz EBSCO-a koja je poslala mail i utvrditi što točno žele.

6. Centralni portal za pregledavanje svih radova u Dabru

 • Draženko će istražiti kompleksnost izrade i mogućnosti prilagodbe pa ćemo na sljedećem sastanku definirati rokove
 • ostali članovi KO će razmisliti o željenim funkcionalnostima tog preglednika

7. Izbornik studijskih programa

Dogovoreno je

 • da će se studijski programi kod unosa ocjenskih radova redati abecedno.
 • da će se u 2020 razmotriti potreba za dvostrukim odabirom studijskih programa (2 padajuća izbornika umjesto jednog) jer bi to olakšalo pronalaženje u repozitorijima ustanova koje imaju puno studijskih programa