Vrijeme održavanja:

; 13:00 - 15:00 sati

Mjesto održavanja:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Prisutne

 • Sanda Hasenay, PTFOS
 • Karolina Holub, NSK
 • Ljiljana Jertec Musap, Srce

 • Ivana Majer, MEF
 • Iva Melinščak Zlodi, FFZG
 • Ivona Milovanović, NSK
 • Željka Salopek, FFZG

Ispričao se

 • Filip Ivanko, Srce

Dnevni red

 • Upiti urednika repozitorija visokih učilišta o pohrani radova
 • Migracija ocjenskih radova iz EPrintsa u Dabar
 • Samoarhiviranje
 • Razno

Bilješke

TemaBilješke

Upiti urednika repozitorija visokih učilišta o pohrani radova

Muzička akademija u Zagrebu javila se s upitom u vezi pohrane starijih ocjenskih radova (magistarski znanstveni radovi) – problem su identifikatori koji su obvezni za disertacije i znanstvene magistarske radove od 2005. godine, a koje urednici MUZA repozitorija nemaju u evidenciji.

RS će uputiti prijedlog da se do identifikacijskog broja dođe putem referade ili studentske službe (mora postojati evidencija o obranjenim radovima). Druga je opcija provjeriti jesu li navedeni radovi obrađeni u katalogu Knjižnice Akademije ili u NSK katalogu te na taj način doći do identifikatora u VIAF-u.

Sličan upit, odnosno problem s utvrđivanjem identifikatora stigao je s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Naime, radi nemogućnosti utvrđivanja OIB-a državljanke BIH nije moguća pohrana u repozitorij njenog završnog specijalističkog rada obranjenog na EFOS-u. 

Dogovoreno je da će za navedeni slučaj kolegicu kontaktirati S. Hasenay koja je upućena u to da svaki strani student u RH mora imati OIB.

RS je nakon rasprave zaključila kako se radi ovih izdvojenih slučaja neće mijenjati uvjeti pohrane radova, već će se urednike repozitorija upućivati u razne mogućnosti utvrđivanja identifikatora. 

Raspravljalo se i o pohrani disertacija djelatnika ustanove koji su doktorirali na sveučilištima izvan RH.

RS je suglasna da se takvi radovi pohranjuju, ali da pohrana neće biti moguća radi nemogućnosti popunjavanja obaveznog polja s odabirom studijskih programa.

Migracija ocjenskih radova iz EPrintsa u Dabar

Što se tiče migracije radova iz EPrintsa u Dabar, još uvijek se čeka testiranje koje treba provesti FSB.

Iz tehničkih razloga, FFZG još nije skroz spreman za migraciju, a kao i MEF čeka rezultate testne migracije.

Samoarhiviranje

FFZG i EFZG planiraju početi sa samoarhiviranjem radova.  

RS predlaže da se u slučaju samoarhiviranja ne prikupljaju tiskane i potpisane Izjave o pohrani i objavi ocjenskog rada od autora, s obzirom na to da autor pri unosu rada mora potvrditi (zaklikati) dvije izjave: pravo predaje PDF verzije dokumenta te da je verzija koju pohranjuje u repozitorij konačna.

Te će se dvije izjave proširiti  i prilagoditi kako bi sadržajno odgovarale tiskanim Izjavama.

RS također predlaže da se pri pohrani radova samoarhiviranjem definira automatska poruka koja bi stizala autoru rada nakon što pošalje digitalni objekt  uredniku repozitorija, a prije objave rada. Na taj način bi autor dobio generiranu poruku s pregledom unesenih metapodataka, što je korisno imati u evidenciji radi potvrde o odabiru prava pristupa, uvjeta korištenja rada i dr.

Razno

RS je raspravljala o raznim situacijama koje se u praksi javljaju pri unosu i pohrani ocjenskih radova: 

- dogovoreno je kako će se u prikazu radova osim OIB-a prikazivati i MBZ (radi lakše provjere autora)

- potaknulo se pitanje disertacija koji imaju tri ustanove kao nositelja poslijediplomskog studija – RS je suglasna da se pohranjuju u repozitorijima svih ustanova, ali je onda u skupnim repozitorijima (sveučilišni, nacionalni) nužna deduplikacija

- ponovo se pokrenulo pitanje završnih specijalističkih radova na Medicinskom fakultetu u Zagrebu koji su priznati kao završni radovi na temelju objavljenog rada u časopisu. Postavlja se pitanje na koji način pohraniti takav rad, s obzirom da nema naslovnu stranicu niti formalna obilježja završnog rada, ali se kao takav priznaje i predaje za pohranu u repozitorij. Pitanje je treba li takav rad pohraniti u repozitorij  kao ocjenski ili kao rad u časopisu. Ako se pohranjuje kao rad u časopisu, potrebno je provjeriti ima li ustanova pravo objaviti taj rad s obzirom na uvjete objave u časopisu. Ako se pohranjuje kao ocjenski rad, pitanje je ima li dovoljno podataka da se kao takav i opiše (s obzirom na obavezna polja za unos ocjenskih radova). RS nije donijela zaključak na ovu temu.