Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
File log4net.dll 264 kB Marko Ivančić Jun 10, 2021 14:03 Jun 10, 2021 14:03
 • No labels
Page: OIOSAML.Net
PNG File vo-00-home.png 264 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 11:24 Jun 09, 2021 11:24
 • No labels
Page: Virtualne organizacije
PNG File o365-aai-01.png 257 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:52 Jun 08, 2021 13:52
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File oiosaml_slika5_3.png 253 kB Marko Ivančić Jun 07, 2021 13:13 Jun 07, 2021 13:13
 • No labels
Page: SAML u .NET aplikacijama
PNG File image2021-4-27_10-35-56.png 247 kB Dubravka Orešković Apr 27, 2021 10:35 Apr 27, 2021 10:35
 • No labels
Page: Na ekranu računala mi se stalno pojavljuje prozor za prijavu u AAI@EduHr. Kako da to spriječim?
PNG File oiosaml_slika5_2.png 231 kB Marko Ivančić Jun 07, 2021 13:12 Jun 07, 2021 13:12
 • No labels
Page: SAML u .NET aplikacijama
PNG File rr_opci_podaci_glavne_postavke_office365.png 229 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 13:38 Jun 08, 2021 13:38
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File rr_opci_podaci_glavne_postavke2.png 228 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_opci_podaci_glavne_postavke2.png 228 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:39 Feb 04, 2021 16:39
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File vo-01-zahtjev.png 220 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 11:27 Jun 09, 2021 11:27
 • No labels
Page: Virtualne organizacije
PDF File aaieduhr-idp-certificiranje-2009-v1.2.pdf 219 kB Dubravka Orešković Jul 28, 2021 10:59 Jul 28, 2021 10:59
 • No labels
Page: Dokumenti
PNG File idpcertfile_azuriranje2n.png 208 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:16 Jun 09, 2021 14:16
 • No labels
Page: Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za uslugu Office 365?
PNG File image2021-6-9_10-27-51.png 182 kB Dubravka Orešković Jun 09, 2021 10:27 Jun 09, 2021 10:27
 • No labels
Page: Kako postaviti vrijednost atributa hrEduPersonAffiliation i hrEduPersonPrimaryAffiliation?
PNG File rr_resurs_status_kartice_brisanje.png 182 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_resurs_status_kartice_brisanje.png 182 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:52 Feb 04, 2021 16:52
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PDF File AAI@EduHr-Obrazac001-v1.pdf 181 kB Dubravka Orešković Feb 02, 2021 11:03 Feb 02, 2021 11:03
 • No labels
Page: Dokumenti
PDF File AAI@EduHr-Obrazac002-v1.pdf 180 kB Dubravka Orešković Feb 02, 2021 11:06 Feb 02, 2021 11:06
 • No labels
Page: Dokumenti
PNG File rr_naslovnica_prijava.png 179 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_naslovnica_prijava.png 179 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:33 Feb 04, 2021 16:33
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File rr_resurs_vrste_upozorenja_po_poziciji.png 174 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. Next