Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
JPEG File Zahtjev_za_brisanjem,.JPG 85 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 12:08 Feb 28, 2022 12:08
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Zahtjev_dodjela_statusa.JPG 76 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 12:05 Feb 28, 2022 12:05
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Odabir_partnera.JPG 35 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 12:03 Feb 28, 2022 12:03
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Definiranje_programske_podrške.JPG 71 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:18 Feb 28, 2022 11:18
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Odabir_matična_ustanova.JPG 34 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:13 Feb 28, 2022 11:13
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Otvaranje_korisnickog_racuna.JPG 76 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:12 Feb 28, 2022 11:12
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Otvaranje_korisnickog_racuna_prijava.JPG 32 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:09 Feb 28, 2022 11:09
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Sekundarni_hosting.JPG 70 kB Dubravka Orešković Feb 25, 2022 09:39 Feb 25, 2022 09:39
 • No labels
Page: Udomljavanje sekundarnih AAI@EduHr servisa na računalima u Srcu
JPEG File Udomljavanje_servisa.JPG 92 kB Dubravka Orešković Feb 25, 2022 09:38 Feb 25, 2022 09:38
 • No labels
Page: Udomljavanje sekundarnih AAI@EduHr servisa na računalima u Srcu
JPEG File Udomljavanje_servisa2.JPG 41 kB Dubravka Orešković Feb 25, 2022 09:15 Feb 25, 2022 09:15
 • No labels
Page: Udomljavanje primarnih AAI@EduHr servisa na poslužitelju u Srcu
JPEG File Udomljavanje_servisa.JPG 92 kB Dubravka Orešković Feb 25, 2022 09:07 Feb 25, 2022 09:07
 • No labels
Page: Udomljavanje primarnih AAI@EduHr servisa na poslužitelju u Srcu
ZIP Archive simplesamlphp-aai-1.18.8.tar.gz 6.01 MB Marko Ivančić Feb 16, 2022 15:00 Feb 16, 2022 15:00
 • No labels
Page: SimpleSAMLphp
PDF File Pravilnik_o_koristenju_Home_for_homeless_servisa.p… 367 kB Dubravka Orešković Sep 06, 2021 12:34 Sep 06, 2021 12:34
 • No labels
Page: Dokumenti
PDF File AAI@EduHr-pravilnik-ver1.3.1.pdf 614 kB Dubravka Orešković Sep 03, 2021 12:19 Sep 03, 2021 12:19
 • No labels
Page: Matične ustanove u sustavu AAI@EduHr
PNG File image2021-9-2_13-14-8.png 75 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 13:14 Sep 02, 2021 13:14
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
PNG File image2021-9-2_13-9-39.png 59 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 13:09 Sep 02, 2021 13:09
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
PNG File image2021-9-2_13-8-14.png 27 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 13:08 Sep 02, 2021 13:08
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
PNG File image2021-9-2_13-4-59.png 5 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 13:05 Sep 02, 2021 13:05
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
PNG File image2021-9-2_13-2-20.png 29 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 13:02 Sep 02, 2021 13:02
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
PNG File image2021-9-2_12-53-27.png 32 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 12:53 Sep 02, 2021 12:53
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 11
 10. Next