Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File image2022-7-1_12-38-14.png 16 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 12:38 Jul 01, 2022 12:38
 • No labels
Page: Što ako su moji podaci neispravni?
PNG File image2022-7-1_9-35-40.png 13 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 09:35 Jul 01, 2022 09:35
 • No labels
Page: Kojim online bazama je moguće pristupiti uporabom AAI@EduHr elektroničkog identiteta?
PNG File image2022-7-1_9-34-56.png 191 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 09:34 Jul 01, 2022 09:34
 • No labels
Page: Kojim online bazama je moguće pristupiti uporabom AAI@EduHr elektroničkog identiteta?
PNG File image2022-7-1_9-34-29.png 26 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 09:34 Jul 01, 2022 09:34
 • No labels
Page: Kojim online bazama je moguće pristupiti uporabom AAI@EduHr elektroničkog identiteta?
PNG File image2022-7-1_8-1-37.png 232 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 08:01 Jul 01, 2022 08:01
 • No labels
Page: Registracija korisnika za višestupanjsku autentikaciju
PNG File image2022-7-1_8-1-5.png 161 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 08:01 Jul 01, 2022 08:01
 • No labels
Page: Registracija korisnika za višestupanjsku autentikaciju
PNG File image2022-7-1_8-0-37.png 171 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 08:00 Jul 01, 2022 08:00
 • No labels
Page: Registracija korisnika za višestupanjsku autentikaciju
PNG File image2022-7-1_8-0-16.png 405 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 08:00 Jul 01, 2022 08:00
 • No labels
Page: Registracija korisnika za višestupanjsku autentikaciju
PNG File image2022-7-1_7-59-38.png 194 kB Dubravka Orešković Jul 01, 2022 07:59 Jul 01, 2022 07:59
 • No labels
Page: Registracija korisnika za višestupanjsku autentikaciju
PNG File ssp_01.png 206 kB Marko Ivančić Jun 07, 2022 11:29 Jun 07, 2022 11:29
 • No labels
Page: SAML u PHP aplikacijama
ZIP Archive simplesamlphp-aai-1.18.8.tar.gz 6.03 MB Marko Ivančić Jun 06, 2022 16:13 Jun 06, 2022 16:13
 • No labels
Page: SimpleSAMLphp
JPEG File Zahtjev_za_brisanjem,.JPG 85 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 12:08 Feb 28, 2022 12:08
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Zahtjev_dodjela_statusa.JPG 76 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 12:05 Feb 28, 2022 12:05
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Odabir_partnera.JPG 35 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 12:03 Feb 28, 2022 12:03
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Definiranje_programske_podrške.JPG 71 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:18 Feb 28, 2022 11:18
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Odabir_matična_ustanova.JPG 34 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:13 Feb 28, 2022 11:13
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Otvaranje_korisnickog_racuna.JPG 76 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:12 Feb 28, 2022 11:12
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Otvaranje_korisnickog_racuna_prijava.JPG 32 kB Dubravka Orešković Feb 28, 2022 11:09 Feb 28, 2022 11:09
 • No labels
Page: Upute za korištenje jedinstvenog korisničkog web-sučelja za matične ustanove i partnere u sustavu AAI@EduHr - AAI administracija
JPEG File Sekundarni_hosting.JPG 70 kB Dubravka Orešković Feb 25, 2022 09:39 Feb 25, 2022 09:39
 • No labels
Page: Udomljavanje sekundarnih AAI@EduHr servisa na računalima u Srcu
JPEG File Udomljavanje_servisa.JPG 92 kB Dubravka Orešković Feb 25, 2022 09:38 Feb 25, 2022 09:38
 • No labels
Page: Udomljavanje sekundarnih AAI@EduHr servisa na računalima u Srcu
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 12
 10. Next