Space Tools

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PNG File office365_114.png 97 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 14:04 Jun 08, 2021 14:04
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File samesite-6-image2020-1-8_15-35-1.png 94 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:27 Jun 09, 2021 14:27
 • No labels
Page: Kako prilagoditi SameSite atribut kolačića
PNG File rr_odabir_modula2.png 87 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_odabir_modula2.png 87 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:41 Feb 04, 2021 16:41
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File rr_registracija_korisnika.png 85 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_registracija_korisnika.png 85 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:36 Feb 04, 2021 16:36
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
JPEG File oiosaml_slika6.jpg 83 kB Marko Ivančić Jun 07, 2021 13:17 Jun 07, 2021 13:17
 • No labels
Page: SAML u .NET aplikacijama
PNG File image2021-6-11_9-58-1.png 83 kB Dubravka Orešković Jun 11, 2021 09:58 Jun 11, 2021 09:58
 • No labels
Page: Kako izvesti podatke o korisnicima u csv datoteku?
PNG File image2021-6-11_9-59-19.png 83 kB Dubravka Orešković Jun 11, 2021 09:59 Jun 11, 2021 09:59
 • No labels
Page: Kako izvesti podatke o korisnicima u csv datoteku?
PNG File rr_saml_metapodaci.png 81 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
PNG File rr_saml_metapodaci.png 81 kB Marko Ivančić Feb 04, 2021 16:45 Feb 04, 2021 16:45
 • No labels
Page: Sustav jedinstvene autentikacije korisnika (SSO)
PNG File image2021-6-11_9-58-35.png 81 kB Dubravka Orešković Jun 11, 2021 09:58 Jun 11, 2021 09:58
 • No labels
Page: Kako izvesti podatke o korisnicima u csv datoteku?
PNG File image2021-4-27_10-34-34.png 79 kB Dubravka Orešković Apr 27, 2021 10:34 Apr 27, 2021 10:34
 • No labels
Page: Na ekranu računala mi se stalno pojavljuje prozor za prijavu u AAI@EduHr. Kako da to spriječim?
PNG File office365_112.png 78 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 14:01 Jun 08, 2021 14:01
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File office365_58n.png 77 kB Marko Ivančić Jun 08, 2021 14:13 Jun 08, 2021 14:13
 • No labels
Page: Microsoft Office 365
PNG File image2021-9-2_13-14-8.png 75 kB Dubravka Orešković Sep 02, 2021 13:14 Sep 02, 2021 13:14
 • No labels
Page: Kako sinkronizirati Microsoft Active Directory s LDAP imenikom ustanove?
PNG File image2021-6-8_12-11-7.png 67 kB Dubravka Orešković Jun 08, 2021 12:11 Jun 08, 2021 12:11
 • No labels
Page: Kako postaviti vrijednost atributa hrEduPersonRole (uloga u ustanovi)?
PNG File idpcertfile_azuriranje4n.png 65 kB Marko Ivančić Jun 09, 2021 14:18 Jun 09, 2021 14:18
 • No labels
Page: Kako izvršiti zamjenu certifikata za provjeru SSO autentikacije za uslugu Office 365?
PNG File image2021-6-11_12-43-24.png 64 kB Dubravka Orešković Jun 11, 2021 12:43 Jun 11, 2021 12:43
 • No labels
Page: Aplikacija za održavanje sadržaja imenika (AOSI)
PNG File rr_oo_odobravanje1.png 64 kB Marko Ivančić Mar 11, 2021 11:24 Mar 11, 2021 11:24
 • No labels
Page: Registar resursa
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. Next