1. Za svaki članak je potrebno izraditi zasebni XML dokument prema predlošku članka. (warning)1 članak = 1 XML (warning)
 2. Svaki pripremljen XML dokument preporučujemo validirati prije dostave u Hrčak. Validacija se može izvršiti na stranici PMC XML Validator.
 3. Nakon validacije, svaki XML je potrebno imenovati prateći sljedeće pravilo:

  casopis-vol-str.xml


  casopis
  - Skraćeni naziv časopisa bez razmaka, bez dijakritičkih znakova

  vol - Volumen/svezak časopisa

  str - Početna stranica članka


  Primjer: actaclincroat-55-208.xml


 4. Slike koje se pojavljuju u članku, kao i dodatne materijale (supplementary material), potrebno je dostaviti kao zasebne dokumente. Svaku sliku ili dodatak XML-u je potrebno imenovati prateći sljedeće pravilo:

  casopis-vol-str-VrstaBr.ext


  casopis - Skraćeni naziv časopisa bez razmaka, bez dijakritičkih znakova

  vol - Volumen/svezak časopisa

  str - Početna stranica članka

  Vrsta - Vrsta dodatka: g ("graphic" - slika, fotografija, formula...), s ("supplementary material" - csv dokument, tekstualni dokument, video...)

  Br - Broj dodatka prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu

  ext - Format dodatka (ovaj podatak nije potrebno ručno upisivati)


  Primjer: actaclincroat-55-208-g1.png


  (warning) Preporučuje se dostavljati slike u visokoj rezoluciji u formatima TIFF (.tif, .tiff), PNG (.png) te EPS (.eps), a dozvoljeni format je i JPEG (.jpg, .jpeg).  Za slike u TIFF i EPS formatu se prilikom dostave automatski izrađuje slika u JPEG formatu identične veličine i ona se koristi u prikazu rada.  Slika širine veće od 570 piksela prikazuje se na sučelju Hrčka u širini od 570 piksela, a slika širine 570 piksela i manje prikazuju se u izvornoj širini.  Za formule i jednadžbe se ne preporučuje korištenje slika, već jezika LaTeX ili MathML.  

   
 5. Osim XML dokumenata (članaka) i dodatnih dokumenata (slika, grafika...), u Hrčak je potrebno dostaviti i PDF dokumente članaka. PDF dokument članka je potrebno imenovati prateći sljedeće pravilo:

  casopis-vol-str-jez.pdf


  casopis
  - Skraćeni naziv časopisa bez razmaka, bez dijakritičkih znakova

  vol - Volumen/svezak časopisa

  str - Početna stranica članka

  jez - dvoslovna oznaka jezika (hr, en...) prema ISO639-1 standardu.


  Primjer: actaclincroat-55-208-en.pdf


 6. Nakon pripreme i pravilnog upisivanja naziva svih potrebnih dokumenata za objavu, oni se grupiraju i pohranjuju u mape (foldere) ovisno o načinu na koji ih želite objaviti: 7. Nakon pripremanja ZIP datoteka, objavite ih na Hrčku na sljedeći način: