Kroz sustav za e-učenje Merlin omogućen je i pristup sustavu e-portfolio. Sustav e-portfolio Centra za e-učenje temelji se na sustavu otvorenoga kôda Mahara, a može mu se pristupiti iz sustava za e-učenje Merlin odabirom padajućeg izbornika Rad na sustavu (ikona upitnika) te poveznice Sustav e-portfolio. Za prijavu se koristi elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. E-portfolio se sastoji od skupa radova u digitalnome obliku kojima se dokumentiraju ideje, aktivnosti i postignuća.

Povezanost sustava Merlin i e-portfolio omogućila je korisnicima tih dvaju sustava dijeljenje određenih podataka.Predaja e-portfolio stranica kao zadaća u Merlinu

Ako se želi omogućiti predaja e-portfolio stranica i/ili kolekcija u obliku zadaće kroz sustav Merlin, potrebno je u Merlinu u aktivnosti Zadaća u polju Vrsta zadaće označiti vrstu zadaće E-portfolio.

E-portfolio stranice se mogu nakon predaje zaključati, uključivanjem te mogućnosti u polju Zaključaj predane stranice. Na taj se način sprječavaju moguće izmjene stranica dok su e-portfolio stranice u postupku ocjenjivanja. Nakon što je predana stranica ili kolekcija stranica ocijenjena, iste se mogu ponovno uređivati ako je odabrana opcija koja to omogućava. Ocjena koju student dobije za ovu zadaću vidljiva je među ostalim ocjenama u sustavu Merlin.


Slika: Odabir vrste zadaće e-portfolio


Slika: Primjer predaje e-portfolio stranice


Na slici Primjer predaje e-portfolio stranice prikazan je primjer predaje e-portfolio zadaće.


Slika: Prikaz zaključane e-portfolio stranice


Na slici Prikaz zaključane e-portfolio stranice prikazana je zaključana e-portfolio stranica koja je predana na ocjenjivanje kao zadaća kroz Merlin.
Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels