Osim postavljanja uvjeta u pojedinim aktivnostima/resursima, moguće je postaviti uvjete za dovršenost e-kolegija.

Administracija → Administracija e-kolegija → Dovršenost e-kolegija

Osim kroz blok Administracija uvjete za dovršenost e-kolegija moguće je postaviti i odabirom poveznice Dovršenost e-kolegija iz izbornika Opširnije.

U polju Opće postavke iz padajućeg izbornika omogućeno je izabrati opciju E-kolegij se smatra dovršenim kad su ispunjeni svi uvjeti ili E-kolegij se smatra dovršenim kad je ispunjen bilo koji od uvjeta. Uvjeti koji se mogu postaviti za završetak e-kolegija su:

  1. Aktivnosti potrebne za dovršenost e-kolegija – potrebno je odabrati aktivnosti i resurse koji su uvjet za dovršenost e-kolegija te uvjet trebaju li sve odabrane aktivnosti biti dovršene ili bilo koja od njih. Da bi bile vidljive, potrebno je unutar željenih aktivnosti postaviti dovršenost aktivnosti/resursa.
  2. Dovršeni e-kolegiji – uporabom ove mogućnosti nastavnik može povezati više e-kolegija na način da završetak jednoga e-kolegija bude uvjet za pristup drugim e-kolegijima. Ako praćenje dovršenosti e-kolegija nije postavljeno u odabranome e-kolegiju, ovaj uvjet neće ispravno raditi na trenutnome e-kolegiju.
  3. Datum – ako je ovaj uvjet omogućen, potrebno je postaviti datum nakon kojega će e-kolegij biti završen.


Postavljanje uvjeta za dovršenost e-kolegija

Slika: Postavljanje uvjeta za dovršenost e-kolegija


4. Trajanje upisa: ako je uvjet omogućen, e-kolegij će biti označen kao dovršen nakon određenoga broja dana koje je student upisao u e-kolegij.


Određivanje broja dana za dovršetak e-kolegija

Slika: Određivanje broja dana za dovršetak e-kolegija


5. Ispis iz e-kolegija – ovaj uvjet nije omogućen u sustavu Merlin.

6. Ocjena na e-kolegiju – označavanjem ovoga uvjeta potrebno je postaviti prolaznu ocjenu u e-kolegiju. E-kolegij će se označiti kao dovršen ako student ostvari određenu ocjenu.


Određivanje prolazne ocjene za dovršetak e-kolegija

Slika: Određivanje prolazne ocjene za dovršetak e-kolegija


7. Samostalno označavanje dovršenosti – osim što nastavnik može postaviti da nakon ispunjenja određenoga uvjeta sustav sam označi kada je neka aktivnost ili resurs dovršena, može omogućiti i da studenti samostalno označe neku aktivnost ili resurs dovršenom. Kod odabira ovoga uvjeta, potrebno je blok Samostalni dovršetak postaviti u e-kolegij.

8. Dovršenost može označiti – nastavnici u označenim ulogama mogu studentima ručno označiti pojedinu aktivnost/resurs kao dovršenu. Ova je mogućnost korisna za aktivnosti koje se ne izvode u potpunosti kroz sustav Merlin, ali su u njemu evidentirane.


Postavke dovršenosti e-kolegija

Slika: Postavke dovršenosti e-kolegija


Postoji mogućnost uključivanja bloka Stupanj dovršenosti e-kolegija gdje student može pratiti svoj napredak kroz e-kolegij te će mu prilikom ispunjenja uvjeta biti naznačeno da je e-kolegij završio.


Prethodna stranica

Sljedeća stranica

  • No labels