Vrijeme:  ; 13:00 - 14:00

Mjesto održavanja: Zoom sastanak

Prisutni

 • Kristina Berketa (MEF)
 • Filip Horvat (GRADRI UNIRI)
 • Ivana Končić (IRB)
 • Ivana Matijević (NSK)
 • Jadranka Stojanovski (IRB)
 • Gordana Stubičan (PMF)
 • Jakov Marin Vežić (Srce)
 • Lea Škorić (MEF)


Vrijeme održavanja:

 1. sastanak: 19.10. Zoom: 13:00-15:30
 2. sastanak: 29.10. Zoom: 12:30-15:00

Svi članovi radne skupine sudjelovali su barem na jednom od dva sastanka


Na sastancima se raspravljalo o nizu funkcionalnosti, prijedlozima popravaka grešaka i unapređivanja funkcija. Dio prijedloga moguće je izvesti odmah, a dio će se implementirati u Dabar 2.0. Zbog nemogućnosti svih članova RS da prisustvuju na svim sastancima, o dijelu pitanja se raspravljalo na oba sastanka pa su zato bilješke objedinjene.

 

Forma za unos – uvoz zapisa:

 • premjestiti opciju povlačenja podataka iz drugih baza na vrh izbornika za unos
 • istu opciju dodati i kao prvu u ponudi padajućeg izbornika “Pohranjivanje”


Forma za unos – ujednačavanje unosa različitih objekata:

 • Ujednačiti unos ustanove zaposlenja autora - kod svih objekata osim ocjenskih radova omogućiti unos autorove ustanove kroz polje Afilijacija autora
 • U svim objektima imati neponovljivo polje Naslov i ponovljivo polje Drugi naslov
 • U svim objektima imati Sažetak kao ponovljivo polje uz određivanje jezika
 • U svim objektima imati Ključne riječi kao ponovljivo polje uz određivanje jezika
  • U svim objektima za logiku delimitera uzimamo:
   • Ako string ima točka-zarez, uzima se točka-zarez kao delimiter
   • Ako string nema točka-zarez, uzima se zarez kao delimiter
 • U objekte gdje postoji ISBN dodati labelu kod drugog polja "Vrsta ISBN broja"
 • Polje Javna napomena kod svih objekata napraviti ponovljivim uz dodatno polje Jezik
 • Kod svih objekata Napomenu administratoru bilježiti <note type="internal">
 • Ujednačiti polja kod Projekta

 

Forma za unos – unos datoteke:

 • Kod svih objekata omogućiti unos datoteke na isti način: odabirom Lokalna datoteka ili Datoteka s URL-a - dogovoren izgled forme
 • Uvjeti korištenja datoteke – umjesto ”zaštićeno autorskim pravom” kao zadanu postavku staviti '- odaberi -'
 • Izdvajanje opcije „OA s embargom“ kao zasebne opcije
 • Prilikom unosa dodatnih datoteka da se omogućiti unos "naslova" datoteke , te odgovarajuću uputu korisniku
 • Omogućiti odabir "glavne/vodeće datoteke"
 • Kod dodatnih datoteka, prikazati embargo i dostupnost datoteke
 • Omogućiti funkciju request-a-copy na dodatnim datotekama


Jednostavni prijedlozi popravaka, bugovi za ispraviti:

 • Ostale vrste dokumenata – uvjeti korištenja dokumenta trebaju biti vidljivi
 • Knjige (skup) – obavezni trebaju biti sljedeći podaci o skupu: naziv skupa, jezik naziva skupa, datum početka skupa, datum završetka skupa, mjesto održavanja, država održavanja
 • Skup podataka
  • nedostaju predmetnice
  • napomenu kod izdavača - uskladiti sa specifikacijom
 • Izlaganja na skupu
  • Sažetak i jezik sažetka ne bi trebali biti obvezna polja
  • Ako je skup virtualni, mjesto i država ne bi trebali biti obvezna polja
 • Članci
  • nedostaju predmetnice
 • Radovi u zbornicima i poglavlja u knjigama
  • Nedostaje napomena kod polja Izdanje (npr.: 4. izmijenjeno izdanje)
  • Nedostaje napomena kod voditelja projekta (Voditelj projekta unosi se u obliku "Ime Prezime" bez titula)
  • Samo kod Poglavlja u knjigama: nedostaje dio napomene kod Početne stranice: "Obavezno je unijeti podatak o početnoj i završnoj stranici ili broju rada. Broj rada se odnosi na online zbornike koji nemaju uobičajenu numeraciju stranica već kao numeraciju koriste broj rada."
 • Svi objekti koji imaju "ostale vrste odgovornosti"
  • Polje ostale vrste odgovornosti (npr. prevoditelj) se ne prikazuje na stranici objekta
 • kod otvaranja zapisa na engleskom sučelju (bez logina) stoji: Islandora Bookmark - Please login to use this feature – promijeniti u npr. Please login to save this object to your list


Statistika:

 • U grafičkom prikazu (piti) vrsta radova prikazivati samo glavne kategorije – vrste objekata
 • Iz grafičkog prikaza vrsta objekata maknuti tj. ne uključivati u izračun niti prikazivati priloge koje sustav bilježi kao samostalne objekte
 • U Dabru 2.0 omogućiti statističke prikaze na razini odjela (primjer – PMF)
 • U Dabru 2.0 omogućiti da se može dobiti informacija o broju pohranjenih radova u nekom repozitoriju tijekom određenog vremenskog razdoblja (po kalendarskim godinama i/ili od-do zadanih datuma)


Razno:

 • link na popis svih objekata povezanih s autorom treba biti vidljiv već u skraćenom zapisu (npr. u rezultatima pretraživanja)
 • Uz popis radova nekog autora (autorsko pretraživanje/pregledavanj) omogućiti dohvat i svih ostalih objekata s kojima je autor povezan
 • Prilikom ispisa radova blokirati pojavljivanje ikone pristupačnosti
 • U Dabru 2.0 – omogućiti odabir više opcija filtriranja unutar svake kategorije (kod rezultata pretraživanja / pregledavanja)
 • U Dabru 2.0 doraditi funkcionalnost deduplikacije zapisa