Pretraživanje priručnika

O priručniku


Webinari (eng. webinar – web based seminar) postaju sve popularniji alat koji jednostavno, bez troškova i velikih zahtjeva za korisnike omogućava komunikaciju i razne oblike suradnje i skupnoga rada.

Sustav za webinare omogućava održavanje predavanja, radionica i seminara koji se prenose preko interneta, a uključuju video, audio i tekstnu komunikaciju između korisnika, razmjenu i zajednički rad s datotekama, anketiranje sudionika, preuzimanje nadzora nad udaljenim računalima i drugo. Glavna je značajka webinara njihova interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije, što omogućava interakciju između predavača i sudionika koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija.

Usluga, koju je uspostavio Centar za e-učenje, omogućava korisnicima otvaranje virtualne sobe za webinare u kojoj korisnik može pripremati i održavati webinare, definirati način pristupa webinarima, radnu površinu, sudionike i njihove uloge. U svakoj sobi standardno su unaprijed definirane tri radne površine: za razmjenu, za suradnju i za diskusiju, a korisnik može otvoriti i izraditi nove radne površine i kombinirati dostupne alate u sustavu.

U sustavu postoji više uloga, a osoba kojoj se odobri otvaranje sobe za webinar ima ulogu domaćina. Sudionike webinara domaćin poziva u sobu pozivnicom preko e-pošte koja sadrži dan i sat/vrijeme webinara te URL-adresu sobe, a sudionike može unaprijed upisati u webinar ili im odobriti ulazak prije samoga webinara.

Sustav također omogućava snimanje predavanja radi njegova eventualnoga kasnijeg prikazivanja.

Ovaj alat za e-učenje sigurno će biti zanimljiv svima koji drže nastavu na raznim lokacijama ili žele održati seminare ili konzultacije s osobama koje se nalaze bilo gdje u svijetu. Webinari omogućavaju prisutnost i slikom i glasom, a ujedno i uštedu visokih troškova putovanja.

Sustav koji se rabi u Srcu temelji se na sustavu Adobe Connect, uz nadogradnju koja je omogućila njegovo povezivanje sa sustavom AAI@EduHr, dakle uporabu elektroničkih identiteta koje članovi akademske zajednice imaju u svojim matičnim ustanovama.

Usluga webinara, kao jedna od tehnologija e-učenja, uspostavljena je u okviru implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i omogućava nastavnicima i studentima unaprjeđenje obrazovnoga procesa.

 

Tehnički preduvjeti

Od tehničkih preduvjeta za uporabu sustava potreban je pristup internetu, internetski preglednik te kamera i slušalice s mikrofonom za dodatne mogućnosti.

Trenutna inačica sustava Adobe Connect omogućava pristup virtualnoj sobi za webinare putem web preglednika preko WebRTC protokola koristeći HTML5 unutar preglednika ili putem Adobe Connect aplikacije koju je moguće preuzeti s adrese https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html#Application.Ovo djelo dano je na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje–Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna.

Poveznica na stranicu s licencom (CC BY-SA 4.0).


Sljedeća stranica

  • No labels