Resursi HTC Clouda dijele se između korisnika te ne postoji mehanizam automatskog gašenja poslužitelja i oslobađanja resursa (procesorskih jezgri, radne memorije, diskovnog prostora i javnih IP adresa). Stoga su korisnici obavezni sami oslobađati zauzete resurse po završetku korištenja. U nastavku su navedene upute kako racionalno upravljati s virtualnim poslužiteljima.


U izborniku Compute → Instances svaki aktivni virtualni poslužitelj možete ugasiti (Shut off), razmjestiti (Shelve) ili izbrisati (Delete). Odabirite opciju koja je prikladna za vaše potrebe i koja najviše oslobađa resurse.

Tablica s popisom statusa virtualnog poslužitelja i korištenje računalnih resursi.

StatusvCPURAMJavna IP adresaIzloženost Cyber napadu na javnoj adresiVolume (Ukoliko je instanca izrađena s Volume opcijom)
Active Instance(tick)(tick)(tick)(tick)(tick)
Shut off(tick)(tick)(tick)(error)(tick)
Shelve Instance(error)(error)(tick)(error)(tick)
Delete Instance(error)(error)(error)(error)(tick)

Dugoročni poslužitelji

Ukoliko virtualni poslužitelj planirate povremeno koristiti kroz duži vremenski period potrebno je osigurati da disk (Volume) vašeg poslužitelja bude sačuvan i nakon brisanja virtualnog poslužitelja.

Prilikom pokretanja virtualnog poslužitelja u koraku Source odabrati opciju Create New Volume: Yes Delete Volume on Instance Delete: No.

Izbornik pokretanja virtualnog poslužitelja

Nakon pokretanja poslužitelja potrebno je unijeti ime i opis diska kako bi se omogućilo jednostavnije upravljanje s njim. U izborniku Volumes→Volumes potrebno je pronaći disk koji je priključen na pokrenuti poslužitelj - ime poslužitelja može se pronaći u stupcu Attached To. U padajućem izborniku u stupcu Actions odabrati Edit Volume i popuniti polja Volume Name i Description. 

Promjena imena Volume-a

U periodu kada se poslužitelj ne koristi potrebno ga je ugasiti i obrisati prema uputama.

Ponovno pokretanje moguće je na dva načina:

  • U izborniku Volumes→Volumes pronaći disk i u padajućem izborniku u stupcu Actions odabrati Launch as Instance

Pokretanje virtualnog poslužitelja iz Volume-a


  • Pratiti proceduru za pokretanje novog poslužitelja te u koraku Source odabrati opciju Select Boot Source: Volume i odabrati disk

Izbornik pokretanja virtualnog poslužitelja


  • No labels