Datum

Prisutni

 • Ivana Dorotić Malič, SVKRI
 • Karolina Holub, NSK
 • Filip Ivanko, Srce
 • Ljiljana Jertec, Srce
 • Iva Melinščak Zlodi, FFZG
 • dr. sc. Lea Škorić, MEF

Ispričali se

 • Boris Bosančić, FFOS
 • Bojan Macan, IRB
 • Kasandra Šincek, UNIOS - KEM

Dnevni red

 1. Završna priprema Specifikacije za opis digitalnog objekta Knjiga
 2. Definiranje vrijednosti kontroliranih rječnika za digitalni objekt Knjiga
 3. Ažuriranje postojećih kontroliranih rječnika

Bilješke

TemaBilješke
Završna priprema Specifikacije za opis digitalnog objekta KnjigaSpecifikacija je završena te je konačna verzija objavljena na stranicama Dabra.
 Definiranje vrijednosti kontroliranih rječnika za digitalni objekt Knjiga

 Definirane su vrijednosti za digitalni objekt Knjiga u:

 • HRZVO-KR-StatusObjaveRada
  1. u postupku objave
  2. objavljeno

 • HRZVO-KR-VrstaDatuma
  1. datum objave elektroničkog izdanja
  2. datum objave tiskanog izdanja


 • HRZVO-KR-VerzijaRada
  1. draft verzija
  2. završna verzija rukopisa prihvaćena za objavljivanje
  3. objavljena verzija rada (izdavačev PDF)

 • HRZVO-KR-VrstaPublikacije
  • vrijednosti za knjige su podijeljene u 3 koraka:
  1. Autorska / Urednička / Ostalo
  2. Stručna / Znanstvena / Ostalo
  3. Specifične vrste knjiga čije značenje ovisi o odabranim vrijednostima u prva dva koraka (npr. Znanstvena monografija, Udžbenik za visokoškolsko obrazovanje, Katalog, Enciklopedija, leksikon, rjačnik, atlas, karta...)
Ažuriranje postojećih kontroliranih rječnika

Razriješene su dvostruke vrste radova u HRZVO-KR-VrstaPublikacije za Rad u zborniku.

Prijedlog RS je da se vrijednosti HRZVO-KR-StatusObjaveRada za objekt Poglavlje u knjizi usklade s vrijednostima za objekt Knjiga.

Posljednja verzija dokumenta Kontrolirani rječnici HRZVO (v4 2019-01-30) je objavljena na stranicama Dabra.