Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Naziv tečajaIzrada interaktivnog sadržaja u alatu H5P
Oznaka tečajaA605
Predviđeno trajanje tečaja6 šk. sati


Ciljane skupine polaznika:

  • nastavnici i svi koji se bave obrazovnim aktivnostima
  • svi zainteresirani za instrukcijski dizajn i unaprjeđenje online tečajeva.

Preduvjeti za pohađanje tečaja:

  • poznavanje osnova rada s računalom
  • uporaba interneta i sustava za e-učenje na korisničkoj razini.

Nakon pohađanja tečaja polaznici će moći:

  • objasniti što je H5P i koje su njegove mogućnosti
  • prepoznati odgovarajuće aktivnosti za izradu željenog interaktivnog sadržaja za potrebe nastave
  • izraditi i objaviti interaktivne sadržaje uz pravilno navođenje uvjeta korištenja novoizrađenog sadržaja
  • upoznati se sa specifičnostima implementacije H5P-a. 
CjelinaPodcjelinaElementi podcjelineProcjena trajanja (min)*Napomene

Uporaba interaktivnih sadržaja 55 Što je H5P?

Osnovne informacije o H5P-u (počeci, ideje, planovi i brzina dodavanja novih sadržaja)10

Interaktivni sadržaji u H5P-uPopis odabranih interaktivnih sadržaja i njihov kratak opis (osnovne upute za korištenje H5P-a sa službenih web-stranica).  Pregled prednosti i nedostataka H5P-a s  osvrtom na korištenje na različitim uređajima (računalo, tablet, mobitel).10

Povezivanje interaktivnog sadržaja s obrazovnim aktivnostimaPrimjeri uporabe interaktivnog sadržaja za pojedine obrazovne aktivnosti (za prikaz sadržaja, za provjeru stečenih znanja i sl.) uz povezivanje s ishodima učenja.15

Odabrani primjeri slučaja (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu)Ukratko opisati dva primjera slučaja (pregled stanja, motivacija za uvođenje interaktivnih sadržaja, realizacija)10

Zadatak „Prvi korak je ideja“Na temelju prezentiranih informacija potrebno je dostaviti jednu ili više ideja za uporabu dodatka H5P u vlastitom okruženju.10

Izrada interaktivnih sadržaja140Načini izrade interaktivnih sadržaja

Opis osnovnog postupka izrade interaktivnih sadržaja na ova dva načina:

20

Odabrani interaktivni sadržajiOpisat će se postupak preuzimanja gotovog sadržaja kao zajednička aktivnost u svim odabranim primjerima.
Napomena: Svaki odabrani interaktivni sadržaj ukratko će se opisati, prikazati primjer u praksi, dati osvrt na metodičku vrijednost, prikazati scenarij primjene te pripremiti zadatak za polaznike.
5

• Kartice s pitanjima (Flashcards) / Kartice (Dialog Cards)Prema opisanom pristupu obradit će se: https://h5p.org/flashcards i https://h5p.org/dialog-cards15

• Vremenska crta (Timeline)

Prema opisanom pristupu obradit će se: https://h5p.org/timeline

15

• Popuni praznine (Fill in the Blanks) / Prenesi i postavi (Drag and drop)

Prema opisanom pristupu obradit će se: https://h5p.org/fill-in-the-blanks i https://h5p.org/drag-and-drop

15

Test H5P (Quiz (Question Set)) /
Aritmetički test (Arithmetic Quiz) /
Jednostruki odabir (Singe Choice Set) /
Višestruki odabir (Multiple Choice)

Prema opisanom pristupu obradit će se:

https://h5p.org/question-set
https://h5p.org/arithmetic-quiz
https://h5p.org/single-choice-set

https://h5p.org/multichoice
20

• Pronađi zone (Find Multiple Hotspots) / Uparivanje slika (Image pairing)Prema opisanom pristupu obradit će se: https://h5p.org/image-pairing i https://h5p.org/find-multiple-hotspots15

• Interaktivni video (Interactive video)

Prema opisanom pristupu obradit će se: https://h5p.org/interactive-video

25

• Stupac (Column)

Prema opisanom pristupu obradit će se: https://h5p.org/column

10

Implementacija 55Preuzimanje i rad s otvorenim interaktivnim sadržajimaOsvrt na potrebu za provjerom uvjeta korištenja gotovih sadržaja H5P kao i tekstualnih ili multimedijalnih elemenata koji će se koristiti kod izrade autorskih interaktivnih sadržaja.10

Postavljanje sadržaja u Moodle ili neki drugi sustav (Drupal, Wordpress, Mahara)Detaljno će se opisati postavljanja interaktivnih sadržaja u ove sustave:
• Moodle
• Wordpress
• Drupal
• vanjski sustav npr. Mahara
15

Zadatak „Zamisli, izradi, objavi“Imajući u vidu vlastito okruženje (osvrt na zadatak „Prvi korak je ideja“) polaznici će odabrati barem jedan od detaljno opisanih interaktivnih sadržaja i izraditi ga/ih.
Izrađeni sadržaj bit će potrebno predstaviti (naslov, opis i osvrt na uvjete korištenja multimedijalnih elemenata) te objaviti u repozitoriju (izrađenom unutar tečaja).
30

Pročitaj još i…20Lokalizacija interaktivnih sadržaja i prilagodba tekstualnih uputa
10

Praćenje aktivnosti (Moodle i web-stranice H5P)
10


UKUPNO (min)

270


*Vrijeme potrebno za čitanje, pregled i razumijevanje predviđenog sadržaja.Važno!

Svoje komentare, prijedloge, sugestije upišite u polje za komentare na dnu stranice.

Rok za dostavu komentara i sugestija je 31.10.2018. godine.Povratak

  • No labels