Datum

, 9h, NSK

Prisutni

 • Ivana Čadovska (NSK)

 • Kasandra Obranić (UNIOS - KEM)

 • Jadranka Stojanovski (IRB)

 • Gordana Stubičan Ladešić (PMF-FIZ)

 • Dina Vrkić (MEF)
 • Alen Zubić (Srce)

Ispričali se

 • Evgenia Arh (MEDRI)
 • Jelena Bolkovac (FSB)

Dnevni red

 1. Ispis

 2. Pretraživanje

 3. Pregledavanje objekata

 4. Prikaz rezultata

 5. Fasete

 6. Samoarhiviranje

 7. Zatraži primjerak dokumenta

 8. Prikaz popisa repozitorija

 9. Anketa

 10. Razno

Bilješke

TemaBilješke

Ispis

 • Smanjiti informacije na minimum  

 • Informacije koje je potrebno uključiti u ispis profilne stranice su:

  • Ime institucije (+ logo institucije)

  • Ime repozitorija

  • Matični broj znanstvenika

  • Vidljivi identitet Dabra primjerene veličine (da ne zauzima previše mjesta)

  • Preporučeni prikaz ispisa metapodataka objekata je onaj vezan za Profil autora gdje su jasno naznačene vrste objekata pripadajućem autoru

 • Ispis prema vrstama radova: mogućnost odabira je putem faceta ili pregleda prema vrsti radova

 • Ne preporučujemo dodavanje dodatne ikone za mogućnost ispisa

Pretraživanje

 • Napraviti zajedničku tražilicu za sve institucijske repozitorije na razini Dabra

Pregledavanje

Pregledavanje rezultata

 • Dodati mogućnost brzog pregleda ukupnog broja generiranih stranica
  • Vidjeti koliko stranica se prikazuje sveukupno (primjer): 4 od 25 stranica (Prikaz istovjetan onom prikazu rezultata koji se pojavljuje)


Pregledavanje prema autoru
 • Dodavanje dodatnih stupaca rezultata s desne strane (kao u EPrintsu)

Prikaz rezultata

 • Naslov časopisa i brojčani podaci (volumen, godina, broj stranica) moraju biti prikazani u pretraživanju.

 • Radovi koji imaju isti ili sličan naslov moraju imati informaciju da se vidi naslov časopisa i brojčani podaci kako bi se moglo detektirati odmah prilikom pregleda rezultata vidimo informaciju o samom radu.

Fasete

 • U fasetama pod Pravu pristupa dodati ikonicu OA (narančasti otključani ključić) samo za otvoreni pristup.

Samoarhiviranje

 • (Definicija) Samoarhiviranje je postupak pohranjivanja radova u repozitorij kod kojeg autori samostalno unose vlastite radove pri čemu su oni jedan od navedenih autora. Dokazuje se tako da identifikacijska oznaka autora mora biti pridružena identifikacijskoj oznaci kojem je pridružen rad. Autore identificiramo putem samoarhiviranja s JMBAG-om (studenti) ostale autore OIB identifikatorom. Sve ostalo se smatra arhiviranjem.


Prikaz informacije Pohranio

 • Predlažemo da se privremeno makne informacija tko je pohranio objekt s javnog sučelja dok se ne razmotri opcija flag za samoarhiviranje.

 • Podržavamo da je vidljivo pod Pohranio piše ime institucije ako je urednik unio, ako je samoarhivirano da je označeno s flagom (kvačica) tako da znamo da je samoarhivirao

  • Podržavamo flag koji treba zaklikati kod unosa i koji osigurava vjerodostojnost informacije. Prijedlog teksta uz kvačicu: Jedan sam od autora ili urednika ovog rada.


Koraci rada flaga za samoarhiviranje:

 1. Unijeli ste svoj OIB tijekom unosa uz polje "Autor" i samo ste  morali pritisnuti "Spremi". Jer ste prijavljeni AAI računom sada  možemo tvrditi da ste vi jedan od autora i da ste samoarhivirali rad

 2. Unijeli ste svoj rad bez unosa OIB identifikatora pa ste prije  "Spremi" imali mogućnost odabrati kvačicu Ovaj rad je samoarhiviran. “Ja sam jedan od autora ili urednika ovog rada."

 3. Urednici u svakom trenutku mogu mijenjati oznaku samoarhiviranja


 • Navođenjem vlasništva objekta u zbirnim repozitorijima

  • Dodati ime vezane ustanove u rezultate pretraživanja pogotovo za ZIR

  • Predlažemo da se u zbirnim repozitorijima u pregledu pojedinačnog rezultata doda informacija o tome iz čijeg je repozitorija taj objekt/zapis.

Zatraži primjerak dokumenta

 • Tehnički aspekt i prikaz „Dijagram toka zahtjeva za pristup objektu u ograničenom pristupu“ je funkcionalan i jednostavan za korištenje

 • Ispunjavanje obrasca za korisnika je jednostavan

 • Obavijesti koje prima Autor/Urednik i sam korisnik su brze i jednostavne za pročitati

 • Period preuzimanja rada je tjedan dana


Pitanja koja su preusmjerena za KO

 • Koji su to točno razlozi/elementi za Odobrenje/Odbijanje zahtjeva - definira li se to na razini pojedinca/knjižničara (subjektivni dojam), ustanove ili na razini DABRA?
 • Što napraviti kad se povrijede prava/želje autora s daljnjom distribucijom radova u ograničenom pristupu?


Razmišljanja RS KF

 • Koji su to elementi za Odobrenje/Odbijanje zahtjeva:

 • Zaštititi se s dodatno informiranom izjavom koju potpisuje autor

 • Pitanje koje se dodatno postavilo: Je li naša dužnost obavijestiti da se rad nalazi negdje drugdje (primjerice: fizički primjerak u knjižnici)?

 • Zaštita dokumenta koji se daje prilikom korištenja usluge „Zatraži primjerak dokumenta“:

  • Watermark

   • Ovaj prijedlog preusmjeriti RS za autorska prava

Prikaz popisa repozitorija

Funkcionalnost u pregledu repozitorija

 • Na stranici Repozitoriji (https://dabar.srce.hr/repozitoriji) napraviti fizički odvojene dvije tablice popisa repozitorija koji će biti odvojeni prema njihovom sadržaju podataka na: zbirne i institucijske repozitorije

 • Na vrh izdvojeno staviti popis zbirnih repozitorija koji gotovo isključivo prikazuju sadržaj drugih repozitorija, kako bi korisnicima bilo jasno što pretražuju

 • Zbirni repozitoriji

  • Ne treba ulaziti u politike, ali uz svaki zbirni repozitorij treba biti jasno naznačiti što taj zbirni repozitorij uključuje.

  • Za opis zbirnih repozitorija potrebno kontaktirati kontakt osobu ili se može pogledati u prijavi repozitorija za već gotovi opisi. Opis bi trebao sadržavati kratki opis sadržaja tog zbirnog repozitorija.

 • Popis repozitorija u tablici poredati po broju objekata u otvorenom pristupu

  • i to predlažemo da se napravi omjer prikaza podataka otvorenosti repozitorija. S time bi dali šansu malim repozitorijima koji su 100% otvoreni da se potvrdi njihova vidljivost i zalaganje za otvoreni pristup

  • taj postotak bi koristio samo za rangiranje repozitorija bez prikaza tih postotaka

  • time se potiče otvorenost i podržavanje tih institucija koje imaju otvorene radove i kasnije ih prema tome rangirati

 • Podaci u popisu repozitorija koji bi trebali biti vidljivi su:

  • Repozitorij

  • Vlasnik

  • Broj radova u otvorenom pristupu

  • Broj objavljenih objekata

 • Podaci koji nisu potrebni su:

  • Svi objekti

  • Kontakt (ime osobe)

Anketa

 • Revizija pitanja i prva faza oblikovanja ankete do svibnja

Razno

 • Edukacije

  • Vrlo veliki interes za razvojem edukacija, kako za urednike repozitorija, tako i za znanstvenike i studente.

 • Novosti

  • Omogućiti slanje obavijesti/novosti - aktivnost urednika repozitorija u sklopu mrežne stranice Dabra: promocija otvorenog pristupa i institucija - ide u prilog esencijalnoj ulozi repozitorija. U novostima istaknuti periodično najbolji repozitorij mjeseca i slično, temeljeno na količini sadržaja u otvorenom pristupu i dr.