Datum sastanka

Prisutni

  • Zvonko Martinović, Srce

  • Sabina Rako, Srce

  • Mihaela Banek Zorica, FFZG
  • Matija Batur, NCVVO
  • Lina Šojat, IPU
  • Dragana Koljenik, NSK

Teme

  • Definirana polja za prvu inačicu metapodataka 
  • Definirana obavezna polja
  • Definirani sljedeći koraci: pregled metapodataka od strane Dabar tima, dorada metapodataka na temelju komentara Dabar tima, izrada kontrolnih rječnika