• urednicima je dozvoljeno da objave samoarhivirane radove nakon promjene vrste objekta [DABAR - 755]
  • repozitoriji u sustavu Dabar usklađeni su s verzijom 4.1 OpenAIRE smjernica
  • u planu je organizacija webinara i izrada uputa za urednike repozitorija o postupku prijave institucijskih repozitorija u OpenAIRE
  • Radna skupina za korisničke funkcionalnosti završila je s inicijalnom krugom testiranja novog sučelja za Dabar 2 tijekom kojeg je testirala objekt Rad u časopisu.