Tijekom studenog održani su sastanci sljedećih radnih skupina:

  • Radna skupina za korisničke funkcionalnosti (bilješka u izradi)
  • Koordinacijskog odbora sustava Dabar (bilješka u izradi).