Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.DOKUMENTI INICIJATIVE ZA HR-OOZ

KontaktSJEDNICE VIJEĆA INICIJATIVE HR-OOZ

  1. Konstituirajuća sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 3. rujna 2021.

  2. Druga sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 9. prosinca 2021.
  3. Treća sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 10. ožujka 2022. 
  4. Četvrta sjednica Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) 1. lipnja 2022. 


Zapisnici sa sastanaka radnih skupina

Inicijalni sastanak radnih skupina Vijeća Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) - 8. listopad 2021.

Sastanci Radne skupine za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Children Display
pageSjednice Radne skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Sastanci Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a

Children Display
pageSjednice Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a


Image RemovedImage Added