Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uvod

Studentski restoran - web aplikacija izrađena je u Sveučilišnom računskom centru (SRCE) za Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO).

...

Uz ove upute postoje i kratke upute za rad kojima je svrha da vas podsjeti koje su uobičajene svakodnevne radnje.  

Prva prijava u sustav

Dodavanje korisničkog certifikata na računalo

Prije prijave u sustav potrebno je na računalo korisnički certifikat koji se dobije od Srca. Certifikat je vezan u trenutnog korisnika prijavljenog na računalo. Instalira se na na način da se duplo klikne na dobivenu datoteku.  Otvorit će se čarobnjak za uvoz certifikata u kojem je potrebno izabrati opciju trenutni korisnik (Slika 1.0.1. Dodavanje korisničkog certifikata - Prijava u sustav) i kliknete na Dalje. U sljedećem koraku odaberete datoteku s certifikatom i kliknete na dalje. Otvara se obrazac u koji je potrebno unijeti dobivenu lozinku pošto je radi održavanja sigurnosti privatni ključ zaštićen lozinkom i kliknuti na gumb Dalje.

...

Slika 1.0.2. Dodavanje korisničkog certifikata - Prijava u sustav

Privatni i simetrični ključ

Uz certifikat za prijavu u sustav kod prve prijave potrebni su simetrični i privatni ključ. U slučaju da niste unijeli ključeve sustav će javiti grešku. (Slika 1.1.1. Privatni i simetrični ključ - Prijava u sustav)

...

Slika 1.1.1. Privatni i asimetrični ključ - Prijava u sustav

Prijava u sustav

Početna stranica aplikacije na kojoj se vrši prijava za rad (Slika 1.1.2. Prijava u sustav) nalazi se na web adresi https://issp.srce.hr/restoranklijent/.

...

Slika 1.1.2. Prijava u sustav

Radno okruženje - funkcionalnosti i upute za rad

Nakon uspješne prijave otvara se radno okruženje (Slika 2.1. Radno okruženje - početni prikaz).

Početni prikaz

Početni prikaz nudi izbornika i na sredini ekrana mogućnost unosa iskaznica. Prije početka rada s studentima potrebno je u izborniku "PONUDA" provjeriti postoje li u ponudi aktivirana jela za taj dan.

...

Slika 2.1.1. Radno okruženje - početni prikaz

Izbornik BLAGAJNA (izdavanje računa)

Očitavanjem kartice ili upisivanjem broja kartice otvara se obrazac za izdavanje računa studentu. (Slika 2.2.1. Radno okruženje - izdavanje računa)

...

Slika 2.2.1. Radno okruženje - izdavanje računa

Izbornik PONUDA

Prije početka izdavanja računa studentima potrebno je definiranje ponude jela. Ponuda jela sadrži jela koja će se taj dan prodavati na blagajni.

...

Jela koja će biti aktivna za prodaju na neki određeni datum se definiraju kroz izbornik "ARTIKLI".

Izbornik ARTIKLI

Za definiranje pojedinačnih artikala koji će se prodavati na određeni datum potrebno je otići na podizbornik - popis pojedinačnih artikla.

...

Slika 2.4.3. Radno okruženje - izbornik artikli - izmjena sastavnica menija

Izbornik OBRAČUN

U izborniku "OBRAČUN" moguće je izraditi obračun za odabrani period (dovoljno je unijeti početni i završni datum). Obračun je moguće ispisati ili izvesti u Excel datoteku. (Slika 2.5.1. )

...

Slika 2.5.3. Povijest računa

Djelatnici (dodavanje-izmjena)

U klikom miša na "NOVI DJELATNIK" u izborniku otvara se obrazac za unos djelatnika. Potrebno je ispuniti sva polja i kliknuti na gumb "DODAJ DJELATNIKA".

...