Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Postupak obrade zahtjeva korisnika od strane CP ISVU

Korisnički zahtjevi

Info

Slovni dio oznake korisničkog zahtjeva daje informaciju o modulu na koji se primarno, ali ne i isključivo, korisnički zahtjev odnosi.

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 4. 10. 2017. godine

Od 5. 9. 2017. godine do 4. 10. 2017. godine evidentiran je 31 novi korisnički zahtjev, a ukupno je zatvoreno 26 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 •         21 korisnički zahtjev je riješen,
 •         4 korisnička zahtjeva su odbijena,
 •         1 prijavljenu pogrešku nije moguće reproducirati.

Na dan 4. 10. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 444 neriješenih zahtjeva.

Popisi trenutno neriješenih korisničkih zahtjeva:

 •         Prihvaćeni za rješavanje (97 zahtjev) - popis (PDF format)
 •         Odgođeni (347 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 5. 9. 2017. godine

Od 5. 7. 2017. godine do 5. 9. 2017. godine evidentirano je 35 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno je zatvoreno 65 korisničkih zahtjeva sa sljedećim statusima:

 •     59 korisničkih zahtjeva je riješeno,
 •     3 korisnička zahtjeva su odbijena,
 •     1 duplikat korisničkog zahtjeva,
 •     2 prijavljene pogreške nije moguće reproducirati.

Na dan 5. 9. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 431 neriješen zahtjev.

Popisi trenutno neriješenih korisničkih zahtjeva:

 •     Prihvaćeni za rješavanje (89 zahtjev) - popis (PDF format)
 •     Odgođeni (342 zahtjeva) - popis (PDF format)

Pregled korisničkih zahtjeva na dan 5. 7. 2017. godine

Od 1. 1. 2017. godine do 5. 7. 2017. godine evidentirano je 105 novih korisničkih zahtjeva, a ukupno su zatvorena 274 korisnička zahtjeva sa sljedećim statusima:

 • 104 korisnička zahtjeva su riješena,
 • 153 korisničkih zahtjeva je odbijeno,
 • 16 duplikata korisničkih zahtjeva,
 • 1 prijavljenu pogrešku nije moguće reproducirati.

Na dan 5. 7. 2017. godine u evidenciji korisničkih zahtjeva zapisano je ukupno 458 neriješenih zahtjeva.

Popisi trenutno neriješenih korisničkih zahtjeva:

 1. Prihvaćeni za rješavanje (71 zahtjev) -  popis (PDF format)
 2. Odgođeni (387 zahtjeva) - popis (PDF format)