Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Status poslova dogovorenih na prethodnom sastanku:

  1. Funkcionalnost dodavanja naslovnice (engl. cover page) implementirana je na repozitorijima SuZg, MEF-a, FFZG-a, ZIR i DR. Uočeni problemi:

   • PDF koji nastaje nakon dodavanja naslovnice nije PDF/A.

   • Nejasno je hoće li roboti npr. tražilice nekako drugačije tretirati PDF-ove koji se svakodnevno mijenjaju jer u sebi imaju datum preuzimanja.

   • Naslovnica se dodaje na upit (on-the-fly) jer u sebi sadrži datum preuzimanja što povremeno uzrokuje značajnije opterećenje poslužitelja. Ako ne pronađemo rješenje s kojim bi izbjegli povremena preopterećenja, naslovnice će se isporučivati bez datuma preuzimanja.

  2. Skraćen prikaz zapisa implementiran je kod pregledavanja i pretraživanja objekata te u zaglavljima stranica, preostaje implementacija skraćenog prikaza na popisu zadnje dodanih objekata.

 2. Centralno pregledavanje Dabra

  1. FFZG i Srce su napravili analizu problema s indeksiranjem radova u Google Scholar-u i pokušat će od tima Google Scholar-a dobiti odgovore zašto neki radovi nisu indeksirani

  2. FFZG i IRB će za sljedeći sastanak provjeriti koje su opcije pravno dozvoljene (smiju li stranica zapisa i datoteke biti dostupni kroz web centralnog pretraživanja)

  3. NSK nabavlja discovery sustav

   1. Poželjno je uključivanje jednog centralnog Dabar repozitorij u discovery sustav; funkcionalnost je potrebna čim prije

   2. Privatne ustanove nemaju pristup discovery-u pa je upitno hoće li se složiti s time da budu uključeni u discovery sustav

   3. Eventualne nedoumice oko prava distribuiranja metapodataka bi riješilo da ustanove prihvate CC0 licenciju u polici matapodataka; FFZG će pripremiti draft politike (točka 5.)

 3. Objekt Zbirka (kolekcija, kontejner)

  1. Odnosi se na opis kojim bi se više objekata moglo obuhvatiti u virtualnu zbirku (ne objava više datoteka s jednim opisom)

  2. NSK je pripremila draft metapodatkovnog opisa temeljem Digitalnih zbirki NSK (https://digitalna.nsk.hr/pb/): zbirka-metapodaci-draft-20200908.xlsx

  3. Draft će u narednih mjesec dana (do ) doraditi RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore

  4. Zbirka treba imati zaseban URL i treba se moći citirati. NSK će provjeriti hoće li se zbirkama dodjeljivati URN:NBN.

 4. Podrška za Office Open XML (docx, xslsxslx, pptx) i Microsoft Office formate (doc, xsl, ppt)

  1. Temeljem prijedloga RS za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva donesena je odluka: od  dozvoljava se pohrana isključivo Office Open XML formata datoteka, a ne i MS Office formata za sve vrste objekata u Dabru. Za potrebe migracije sadržaja iz vanjskih repozitorija u repozitorije u Dabru putem Dabar REST API-ja bit će dozvoljena pohrana MS Office formata. Pojašnjenje: MS Office alati spremaju predefinirano (default) u Office Open XML formatima od 2007. godine pa možemo pretpostaviti da korisnici MS Office alata imaju dostupnu mogućnost spremanja u Office Open XML formatu i da eventualne MS Office formate mogu lako konvertirati u Office Open XML formate.

 5. Politike: matapodataka, podataka, privatnosti..., izjava o pristupačnosti

  1. alat koji olakšava kreiranje politika: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/policytool/

  2. FFZG će za sljedeći sastanak pripremiti draft politika metapodataka i podataka

  3. Srce je objavilo Izjavu o pristupačnosti za svoj repozitorij: https://repozitorij.srce.unizg.hr/izjava-o-pristupacnosti. NSK će provjeriti može li istu izjavu implementirati na repozitorijima za koje je nadležna.

 6. Request a copy (RaC)

  1. Repozitoriji ZIR, DR i UniZg nemaju uključenu mogućnost RaC jer je NSK dobivala velik broj korisničkih upita. S nedavnim promjenama upit korisnika više ne odlazi urednicima zbirnog repozitorija, nego repozitorija u kojem je rad inicijalno pohranjen pa se ne očekuje veći broj upita prema NSK. Zaključak: NSK će privremeno uključiti funkcionalnost RaC na repozitorijima za koje je zadužena. 

  2. Srce će za sljedeći sastanak pripremiti broj RaC upita i odgovora.

 7. Rad koordinacijskog odbora

  1. KO će do kraja godine održavati sastanke jednom mjesečno prema unaprijed dogovorenom terminskom planu.

...