Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Molimo vas, u cilju osiguranja kvalitetnog rada ISVU aplikacije na instituciji PUNI NAZIV, ADRESA USTANOVE konfigurirate uslugu Kvalitete Usluge (QoS), sa slijedecim slijedećim parametrima usluge:

 1. zagarantirani propusni pojas od 100kbps  za ISVU (produkcija) i ISVU (proba) , uz malo kasnjenjekašnjenje, male varijacije i bez gubitaka paketa. Promet se moze prepoznati kroz dvije karakteristicne karakteristične TCP konekcije:
  1. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta 11811 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.201 202 na portovima 21811 21711 i 2181221712
  2. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta 11811 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.215 209 na portovima 21811 21711 i 2181221712
  3. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta 11811 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.216 214 na portovima 21811 21711 i 2181221712
  4. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom portova 11811 i 11911 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.204 200 na portovima 2181121711, 21812 21712 i 2191121912

 2. zagarantirani propusni pojas od 500kbps za aplikaciju Studomat, ne toliko zahtjevno na kasnjenje kašnjenje i varijacije, ali uz mali gubitak paketa i zagarantiranu propusnost. Promet ide kroz dvije karakteristicne karakteristične TCP konekcije:
  1. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta iznad 1024 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.201 na portu 80, odnosno 443
  2. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta iznad 1024 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.202 na portu 80, odnosno 443
  3. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta iznad 1024 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.204 na portu 80, odnosno 443
  4. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta iznad 1024 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.215 na portu 80, odnosno 443
  5. adresa iz dolje navedenog adresnog prostora ustanove upotrebom porta iznad 1024 ostvaruje TCP konekciju na server na adresi 161.53.1.216 na portu 80, odnosno 443

...