Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


ISVU REST API modul namijenjen programskoj interakciji s ISVU-om.
Više informacija o korištenju ISVU REST API-ja i dostupnim resursima možete pročitati u dokumentaciji https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/index.html

ISVU REST API je dostupan za produkcijski i za probni sustav na URL-ovima:
https://www.isvu.hr/api/ - produkcijski sustav
https://www.isvu.hr/apiproba/ - probni sustav

...