Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Prijava na portal za restorane na adresi https://issp.srce.hr/account/restoraniprijava
  2. Klik na poveznicu Administracija i popis restorana
  3. Klik na poveznicu Upravljanje blagajnama
  4. U prikazanoj tablici kliknuti Preuzmi certifikat pokraj blagajne za koju želimo preuzeti datoteku s certifikatom i potrebnim ključevima.
  5. Zipana Zip datoteka se preuzme na računalo korisnika

...