Autorizacija i autentikacija potrebna za rad na blagajni odvija se putem certifikata. Restoranski api komunicira s klijentskim aplikacijama pomoću šifriranog JWT tokena. Za šifriranje i dešifriranje tokena potrebno je imati privatni, javni i simetrični ključ.

 

1.Preuzimanje datoteke i osposobljavanje blagajne za rad

Datoteku koja sadrži certifikat, lozinku certifikata, privatni ključ, javni ključ i simetrični ključ potrebno je preuzeti na portalu za restorane. Certifikat traje godinu dana, odnosno svake godine na datum 01.08. ističe certifikat te je potrebno preuzeti novu datoteku s certifikatom i ostalim potrebnim ključevima.

Postupak preuzimanja datoteke

 1. Prijava na portal za restorane na adresi https://issp.srce.hr/account/restoraniprijava
 2. Klik na poveznicu Administracija i popis restorana
 3. Klik na poveznicu Upravljanje blagajnama
 4. U prikazanoj tablici kliknuti Preuzmi certifikat pokraj blagajne za koju želimo preuzeti datoteku s certifikatom i potrebnim ključevima.
 5. Zip datoteka se preuzme na računalo korisnikaPostupak osposobljavanja blagajne za rad

 1. Raspakirati preuzetu datoteku
 2. Otvoriti tekst dokument s lozinkom certifikata te kopirati lozinku
 3. Double-click na certifikat, kada se otvori prozor za instalaciju dva puta kliknuti na Sljedeće, zalijepiti kopiranu lozinku u predviđeno polje, ponovno dva puta kliknuti na Sljedeće te kliknuti na Završi
 4. Otvoriti preglednik i unjeti adresu https://issp.srce.hr/restoranklijent/ (ako koriste Srce aplikaciju)
 5. Iz skočnog prozora odabrati instalirani certifikat[1]
 6. U predviđena polja kopirati cijeli sadržaj tekst dokumenta koji sadrži simetrični ključ te isto tako i za privatni ključ (ako koriste Srce aplikaciju)

 

 [1] Ako se skočni prozor ne pojavljuje stisnuti kombinaciju tipki ctrl + F5. Ako instalirani certifikat ne postoji potrebno ga je ručno učitati u preglednik. Chrome: Postavke -> Privatnost i sigurnost -> Sigurnost -> Napredno -> Upravljanje potvrdama -> Import. Firefox: Postavke -> Privatnost i sigurnost -> Prikaz certifikata -> Uvezi


 

 

 

 

 

2.Ponovno preuzimanje datoteke nakon isteka certifikata i osposobljavanje blagajne

Postupak za preuzimanje datoteke je isti.

Prije instalacije novog certifikata potrebno je izbrisati stari certifikat.

 • u windows polje za pretragu upisati upravljanje korisničkim certifikatima
 • odabrati Osobno -> Certificates
 • u popisu certifikata odabrati i obrisati stari certifikat

Instalirati novi certifikat prema gore opisanim uputama.

Otvoriti klijentsku aplikaciju u pregledniku, iz skočnog prozora odabrati novi certifikat koji je prethodno instaliran.

Ako su polja za unos privatnog i simetričnog ključa skriveni kliknuti na opciju Izbriši ključeve. Iz tekst dokumenta kopirati cijeli sadržaj privatnog ključa i zalijepiti u za to predviđeno polje, isto tako I za simetrični ključ. 

 


3.Poništavanje važećeg certifikata i ponovno preuzimanje datoteke


Postupak poništavanja važećeg certifikata

 1. Prijava na portal za restorane na adresi https://issp.srce.hr/account/restoraniprijava
 2. Klik na poveznicu Administracija i popis restorana
 3. Klik na poveznicu Upravljanje blagajnama
 4. U prikazanoj tablici kliknuti deaktiviraj blagajnu pokraj blagajne kojoj želimo poništiti certifikat
 5. U prikazanoj tablici zatim kliknuti Preuzmi certifikat pokraj blagajne za koju želimo preuzeti datoteku s certifikatom i potrebnim ključevima
 6. Zip datoteka se preuzme na računalo korisnika


Korak 4.


Korak 5.
4.Učitavanje fiskalnog certifikata

Ako je objekt u sustavu fiskalizacije potrebno je učitati fiskalni certifikat te unjeti oznake naplatnog uređaja i poslovnog prostora.

Postupak:

 1. Prijava na portal za restorane na adresi https://issp.srce.hr/account/restoraniprijava
 2. Klik na poveznicu Administracija i popis restorana
 3. Klik na poveznicu Fiskalni certifikat
 4. U predviđeno polje učitati certifikat
 5. U predviđena polja upisati oznaku poslovnog prostora i oznaku naplatnog uređaja • No labels