Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Polje Verzija dokumenta odnosni se na unos verzije PUP-a te se preporuča unos u obliku glavna_verzija.podverzija npr. "1.4". Nova glavna verzija PUP-a unosi se kao novi PUP kako bi se dobio novi trajni identifikator te se s prethodnom verzijom povezuje pomoću atributa IsVersionOf ili IsNewVersionOf. Promjene podverzije  Promjene verzije unose se na način da se na postojećem PUP-u ažurira metapodatak metapodatak Verzija i datotekadoda nova verzija datoteke PUP-a. Preporuka je da se nove Nove verzije jednog PUP-a unose kao dodatne datoteke uz već postojeći zapis.

...

NAPOMENA: PUP koji je već pohranje pohranjen u repozitorij ne zamjenjuje se novom verzijom i ne pohranjuje se kao novi objekt već se na postojeći objekt (PUP) dodaje nova datoteka kao što se prethodno opisano.

...