Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Veliki broj stavki u sustavu Merlin označen je znakom Pojašnjenje  . Odabirom te ikone dobije se pojašnjenje određene stavke.

Na stranicama Centra za e-učenje dostupne su pedagoški osmišljene animacije, priručnici za samostalan rad te odgovori na najčešće postavljana pitanja.

Za sva pitanja javite se Centru za e-učenje na adresu e-pošte moodle@srce.hr.Prethodna stranica

Sljedeća stranica