Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Djelatnik visokog učilišta može pregledati sve studentske iskaznice koje je njegovo visoko učilište izdalo, uz pretraživanje po studentu (OIB, JMBAG ili ime i prezime), broju iskaznice, statusu iskaznice te datumu kreiranja iskaznice. Nad studentskim iskaznicama je moguće napraviti neke izmjene ovisno o statusu u kojem se iskaznica nalazi – zatražene iskaznice (koje još nisu poslane na tisak) je moguće obrisati ili mijenjati podatke koji će biti otisnuti, a za već tiskane kartice je moguće samo promijeniti status (aktivirati ju, poništiti, postaviti status Izgubljena i slično).

Prije uručivanja iskaznice studentu, potrebno ju je aktivirati (postaviti status "Izdana"). Student može imati samo jednu iskaznicu u statusu "Izdana". Ako istovremeno studira na više visokih učilišta, ostale iskaznice mu se moraju postaviti u status "Izdana (bez subvencije)".

3.2 Privremene iskaznice

Za privremene iskaznice je moguće pregledati popis svih privremenih iskaznica koje ustanova posjeduje i jesu li te iskaznice dodijeljene studentima. U slučaju da je iskaznica dodijeljena studentu, moguće je produžiti valjanost iskaznice ili evidentirati da je student vratio iskaznicu. U slučaju da iskaznica nije dodijeljena studentu, može ju se dodijeliti studentu koji ima aktivan upis godine na visokom učilištu i ima zatraženu studentsku iskaznicu koja je u procesu izrade.

...